„Lokalita by se měla zastavět v souladu s původními sliby, tedy administrativou a doplňkovými službami v parteru budov, a ne obřím Kauflandem, podobným Intersparu na Slezském předměstí, který snad někdy v budoucnu doplní administrativa," uvedl Aleš Dohnal ze spolku  Kruh pro občanskou společnost (KOS).

Kraj zónu řešil čtyřikrát

„Krajský úřad skutečně zahájil prošetření změny územního plánu na základě podnětů, které vzešly z Kruhu pro občanskou společnost a konstatoval, že změna územního plánu (ÚP) byla pořízena v souladu se zákonem. Znovu zdůrazňuji, že na procesu pořízení změny ÚP neshledávám žádná pochybení a tento názor byl nyní potvrzen i krajským úřadem, jakožto správním orgánem nadřazeným správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal. Dodal bych, že touto věcí se na podnět KOSu krajský úřad zabýval již počtvrté, pokaždé se stejným výsledkem," řekl Jindřich Vedlich, náměstek hradeckého primátora.

U Milety má vzniknout projekt City Garden. Počítá se s administrativními prostory i obchodním centrem. Obyvatelé Benešovy třídy by v místě viděli raději například park či hřiště. „Jsem rozhodně proti výstavbě. Viděl bych to tam spíše na nějaký park, dětské hřiště nebo tak něco. Nákupních center máme až až," tvrdí Ondřej Dočekal z Hradce Králové.

Aktivisté přiznávají, že sami zaspali a měli situaci řešit dříve. „V době schvalování změny územního plánu jsme se soustředili na řešení mnohonásobně většího nákupního centra u fotbalového stadionu. U zrodu projektu City Garden, do nějž patří i Kaufland u Milety, stál navíc náš bývalý člen architekt František Křelina. Věřili jsme, že jeho osobnost je zárukou, že na místě nevyroste pro město nežádoucí obří obchodní plocha," dodal Dohnal.

Podle architekta Františka Křeliny probíhal postup změny ÚP standardním způsobem. V době příprav nikdo nevěděl, jaký investor nakonec o plochu projeví zájem. „Mrzí mne, že přes všechna následná zjištění se celá záležitost nyní zvrhla z odborné úrovně do roviny osobního napadání, že se vytratila profesní etika a úcta, a že je stále více akcentována nevraživost a podezírání. S takovou úrovní argumentace jsem nesouhlasil, a proto jsem z KOSu v druhé polovině roku 2015 na vlastní žádost vystoupil," vysvětlil František Křelina.

Dohady možná bude řešit soud

Hradecký magistrát dokonce zvažuje právní kroky, podle náměstka primátora aktivisté záměrně zkreslují fakta a útočí nepodloženě na radnici.

„Pan Dohnal ve své „tiskové zprávě" neuvádí pravdivé údaje a (zřejmě) záměrně tyto údaje zkresluje s cílem poškodit Magistrát města Hradec Králové a jeho zaměstnance. Je s podivem, že si toto pan Dohnal dovolí, i když má KOS k dispozici stanovisko krajského úřadu, které (již počtvrté) jeho obvinění jednoznačně vyvrací a zároveň potvrzuje skutečnosti a informace, které jsem zástupcům KOSu podrobně sdělil již v lednu tohoto roku. Také proto zvážíme právní kroky v této záležitosti," zakončil Vedlich.