Právě toto sdružení v nedávné minulosti zorganizovalo dvě protestní akce spočívající v blokádě dopravy v centru města. „Chtěli jsme poukázat na to, že nám dostavba obchvatu leží na srdci a patří mezi životně důležité věci pro toto město, které se roky utápí v nadměrné dopravě,“ vysvětlil Andres. První protest však zůstal bez žádoucí odezvy kompetentních orgánů a k žádným krokům vedoucím k dostavbě obchvatu nedošlo. Další protest už alespoň dílčí ovoce přinesl. O kauzu se začal zajímat hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, který by se měl dnes v 17 hodin zúčastnit zasedání zastupitelstva města a přinést informace, jak to s obchvatem aktuálně vypadá, a co bude následovat, aby byl dokončen. „Slibů jsme už slyšeli bezpočet, takže doufám, že to povede k nějakému pozitivnímu rozuzlení,“ uvedl místopředseda sdružení Jiří Vít.

Není to tak dávno, kdy hejtman pozval do svého sídla v Hradci Králové starostu města Tomáše Hubku a jeho zástupce Josefa Daňsu. Kromě toho byli jednání přítomni syn majitele sběrných surovin Petr Jiroušek s právním zástupcem, šéf krajských „dálnic“ Marek Novotný a další. „Byl jsme překvapen, když jsem mezi pozvanými viděl zástupce majitelů sběrny,“ sdělil Deníku krátce po jednání starosta Hubka. „Majitelé sběrny skutečně usilují o dohodu s podmínkami, za nichž by byli ochotní sběrnu opustit, aby se mohl obchvat dokončit,“ nastínil průběh jednání Hubka. Pokud by tato jednání vedla k dohodě, nic už dostavbě obchvatu v letošním roce nebrání.

Podle vedení sdružení za obchvat je však situace zatím stále nejasná a v dokončení obchvatu do závěru letošního roku panuje skepse. Přesto sdružení přerušilo blokády dopravy a čeká, jakým směrem se bude vyvíjet situace na dnešním zasedání zastupitelů. Předseda sdružení Andres poslal 7. března letošního roku ministru dopravy Petru Bendlovi dopis, v němž vyjadřuje znepokojení nad dalšími průtahy a odklady termínů dokončení životně důležité stavby. „Dostavba obchvatu našeho města zůstává stále nedokončena. Změna přišla s aktivitou nového hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France. Ten přislíbil, že se zasadí o otevření obchvatu v tomto roce, a to dostavbou v původní trase nebo objížďkou provozovny sběrných surovin, tak zvaným obchvatem obchvatu. Rozhodnuto by mělo být do 16. března,“ napsal v dopise ministrovi Jaroslav Andres. Jestli tomu však skutečně tak bude se veřejnost i vedení města dozví dnes na veřejném zasedání zastupitelstva.

Obchvat: Na tahu jsou majitelé sběrných surovin

Zcela zaplněná školní restaurace Eurest v pondělí 16. března s napětím očekávala, s jakými informacemi v kauze silničního obchvatu města přijede na zasedání zastupitelstva hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. „Po volbách jsem slíbil, že se pokusím přispět tomu, aby byl vyřešen problém obchvatu České Skalice. Já věřím, že termín dokončení stavby obchvatu bude do konce roku 2009,“ prohlásil hejtman Franc. Předpokladem tohoto tvrzení je však dohoda mezi majitelem provozovny sběrných surovin, která stojí v trase obchvatu a brání jeho dokončení, a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), krajem a městem. Pokud budou do 30. dubna letošního roku podepsány smlouvy o opuštění provozovny sběrny do 30. května 2009 mezi majitelem sběrny a ŘSD, o směně pozemku s městem a o vytvoření podmínek pro přestěhování sběrny s Krajem, nic by nemělo bránit tomu, dokončit obchvat v původní trase. „Pokud tomu tak nebude, půjde se cestou stavby provizorní komunikace zvané obchvat obchvatu, která se vyhne sběrně, vysvětlil Starosta České Skalice Tomáš Hubka.

Má-li být dosaženo dohody, musejí být příslušné smlouvy podepsány v jeden den a v jeden okamžik. To potvrdil i hejtman Franc. Na tahu jsou tedy nyní majitelé sběrných surovin. Hejtman v této souvislosti preferuje dokončení obchvatu v původní trase. „Je to totiž řešení konečné a zároveň efektivní,“ dodal.

I přes prohlášení vedení města a hejtmana France část veřejnosti přítomná na zasedání zastupitelstva nešetřila sepsí. Například Jaroslav Švorčík, který bydlí na dopravně nejvíce frekventované ulici T. G. M., se nechal slyšet, že bylo kardinální chybou přerušit stavební řízení na stavbu obchvatu obchvatu. „Nemyslím si, že budou do konce dubna nějaké smlouvy podepsány, myslí si Švorčík.