„Majitelé sběrny usilují skutečně o dohodu s podmínkami, za kterých by byli ochotní opustit sběrnu. Její součástí by bylo finanční vyrovnání,“ řekl Deníku starosta Hubka. V této souvislosti se hovoří o částce 15 milionů korun. „V současné době běží třicetidenní lhůta, v níž by se mělo o této věci rozhodnout.

Současně s tím odbor dopravy MěÚ Náchod prozatím pozastavil kroky ke stavebnímu povolení na případnou provizorní komunikaci zvanou obchvat obchvatu, která měla obejít provozovnu sběrných surovin. „Samozřejmě musím upozornit, že město bude potřebovat jasnou garanci, že se strany smluvně dohodnou. Jde totiž o případnou směnu pozemků. Chci, aby právní zástupce rodiny Jirouškových připravil pro nás návrh smlouvy, který budeme konzultovat s právníky,“ uvedl starosta Hubka, který včera odpoledne o jednání v Hradci Králové informoval členy rady města. Pokud by vše směrovalo k dohodě, mohl by být silniční obchvat ještě v letošním roce dokončen v původní trase.

Protesty občanů nevylučují, pokud nebudou splněny sliby

Po dlouhé době přišla v úterý 3. března z hejtmnaství v Hradci Králové dobrá zpráva. Konalo se zde jednání majitelů provozovny sběrných surovin, která stojí v trase nedokončeného obchvatu, hejtmana, vedení města a dalších osob o aktuální situaci v této kauze. Jednání naznačilo, že majitelé sběrny by mohli po majetkovém vypořádání provozovnu opustit. To by přispělo k dostavbě obchvatu v původní trase ještě do konce roku a nemusel ba se stavět provizorní obchvat obchvatu, který by sběrnu oběšla.

„Zdá se, že se konečně sliby budou plnit, že neuslyšíme už žádné sliby – chyby,“ řekl v zatím poslední zprávě občanského sdružení Za obchvat České Skalice jeho místopředseda Jiří Vít. Reagoval tak na slib Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje, že se osobně zúčastní veřejného zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 16. března v Eurestu.

Hejtman by měl zastupitelům i veřejnosti oznámit, zda bude dokončen silniční obchvat města v původní trase nebo bude zahájena provizorní stavba známá jako obchvat obchvatu a přinést další aktuální informace v této věci. V tomto smyslu už jednal předseda sdružení Jaroslav Andres osobně s hejtmanem Francem. „Pokud nebudou sliby splněny, budeme pokračovat v občanských protestech,“ připustil Vít.

Tyto protesty byly dva. Vždy po dobu patnácti minut občané přecházeli přes přechody na Husově náměstí v centru města a zcela zablokovali dopravu. „První protestní akci navštívila zhruba tisícovka občanů. Řidiči byli letáčky informování, proč museli zastavit. Druhá akce proběhla podobně. Přišlo sice méně protestujících občanů, kolony aut byly o něco kratší, ale výsledek byl stejný,“ dodal místopředseda Vít.

Nyní opět svitla naděje, že bude 380 metrů silnice, která zbývá do dokončení obchvatu, na konci roku zprovozněno. Zatím třičtvrtěmiliardová investice leží ladem a přes centrum města i nadále proudí den co den tisíce aut včetně kamionu .