Starostou obce je už téměř dvacet let a stále si klade velké cíle. „Pořád je co zlepšovat a posouvat kupředu,“ říká odhodlaně Jan Vratislav. Dnes a zítra obec i s okolní Stračovskou Lhotou a Dubem oslavují pět různých výročí. Připravit velkolepé oslavy trvalo rok.

Důvodem k oslavám mohou být nejen všechna ta výročí, ale také to, čeho jste již v obci dosáhli.

Podařilo se nám za tu dlouhou dobu změnit spoustu věcí. Postupně se měnila budova základní školy. Nejprve jsme vyměnili všechna okna a opravili komín, jelikož již nebylo možné pořádně třídy vytopit. Posléze jsme dospěli k tomu, že už se okna vyměnila podruhé, tentokrát za plastová. Zatím jsme v polovině a budeme určitě pokračovat. Velkým úspěchem však je to, že máme vlastní mateřskou školu, k jejíž stavbě nám přispěl paradoxně prohraný spor.

Jak to myslíte?

O bývalou budovu, kde byla mateřinka, jsme vedli soudní při. Nakonec jsme ji prohráli, což nás přimělo postavit si školku vlastní. Přišlo nás to na zhruba 13 milionů korun, z nichž jsme si valnou část museli půjčit a úvěr jsme splatili teprve nedávno. Avšak dnes už nám mateřinku navštěvuje 35 dětí místo původních 30, a přistavěli jsme i vlastní kuchyni. Ta vaří nejen pro děti, ale také pro seniory či spolky z okolních obcí.

Stavby jsou hlavně o penězích. Jak se vám daří při získávání dotací a kolik peněz se vám již podařilo do obecní pokladny přinést?

Je to těžké, ale snažíme se o dotace bojovat. Všichni v obci však máme svá vlastní zaměstnání, proto je to velmi náročné. Do Mžan se mi podařilo získat už kolem šesti až osmi milionů korun.

Na co jste jako starosta nejvíc pyšný?

Na to, jak u nás funguje spolupráce mezi lidmi, obcí i všemi spolky. Bez ní by to nešlo a všem patří můj dík. Bez nich bychom neuspořádali ani tyto oslavy.

A jak vidíte budoucnost Mžan. Čeho byste chtěli dosáhnout?

Rádi bychom dodělali terénní úpravy v obci a dostavěli chodníky. Kupříkladu úsek mezi Mžany a Sadovou je nebezpečný a přitom tam chodí spousta dětí. Dostavba je naše priorita. Poté bychom také rádi konečně dořešili dědické řízení ohledně budovy, v níž sídlí obecní úřad. Prozatím ji máme jen v nájmu, ale chtěli bychom ji do svého vlastnictví. Máme s ní větší plány.

Pochlubte se, jaké plány to jsou?

Je potřeba objekt opravit, do budoucna by měl sloužit jako zázemí nejen pro zastupitele, ale také hasičům, myslivcům či dalším spolkům. V neposlední řadě by měl sloužit jako místo setkávání obyvatel. Ale to je ještě běh na dlouhou trať.