Už jste dostali pozvánku na letošní obecní zabijačku nebo zabijačku hasičů? A těšíte se na jitrnice, „prdelačku“, jelita a další tradiční pochoutky? Pak byste měli vědět, že tyto zabijačky jsou na hraně zákona. Musejí se totiž připravovat za určitých podmínek.

Podle veterinárního zákona musejí být všechna zvířata, určená na maso a pro další zpracování, poražená pod dohledem veterináře, a to na jatkách. Jedinou výjimkou je fakt, že se zvíře porazí v hospodářství chovatele a maso spotřebuje jen domácnost majitele.

Zároveň platí určitá pravidla od hygieny. „Pokud se sejde skupina lidí a zabijačkové pokrmy snědí bez úplaty, jde o soukromou akci. Pouze v případě, že by byly výrobky prodávány a konzumovány na místě, tak podmínky výroby pokrmů a jejich prodej patří do kompetence hygienické služby,“ řekla Veronika Krejčí z Krajské hygienické stanice v Hradci Králové.

Ovšem jako se veterináři nedozvědí o každé zabijačce v obci, podobné je to i s hygienou. „Na tyto akce se nevztahuje žádná ohlašovací povinnost. Většinou se proto o nich ani nedozvíme. Jen v případě, že nám je před akcí doručen podnět, můžeme na něj reagovat a zkontrolovat podmínky, za kterých tzv. stánkový prodej zabijačkových pokrmů a konzumace probíhá,“ dodala Krejčí.

Na vesnicích proto dávají přednost tomu, že zabijačku označí za soukromou. Pak je vše v pořádku. Ani hygiena ani veterináři totiž nebudou pátrat, ve které vsi se právě zabijačka koná.

„Pokud už se o zabijačce dovíme, kontrolujeme dodržování požadavků na uvádění pokrmů mezi lidi. To znamená, zda je k dispozici vhodné zařízení a podmínky na osobní hygienu, zda je k dispozici pitná voda. Zda se používá ochranný pracovní oděv, jestli jsou povrchy, které přicházejí s masem a potravinami do styku, v řádném stavu a snadno čistitelné. Zda je při distribuci používáno načiní a jak je udržováno v čistotě. Jakým způsobem dochází k likvidaci odpadů a v neposlední řadě, zda nehrozí riziko kontaminace pokrmů,“ vysvětluje Krejčí, co kontrolují a lidem při takové zabijačce hrozí.