Dodavatelská firma, která vzešla z výběrového řízení, zlikvidovala problematická místa a celkově srovnala vzletovou a přistávací dráhu  spolu s pojížděcími plochami. Musely se zavézt prohlubně a zasít tráva. Celé úsilí završilo malé slavnostní otevření dráhy.