V závěru bohoslužby, kterou celebroval biskup Jan Vokál, burácelo katedrálou slavné aleluja na znamení vzkříšení Ježíše Krista. Celkem deset dospělých tu tento večer přijalo křest a spolu s ním i svátost biřmování.