„V rámci dotačního programu z ministerstva kultury se zatím chystáme využít půl milionu korun na opravu a nátěr oken budovy staré radnice na Velkém náměstí a kostela svatého Mikuláše v Jiráskových sadech. Polovinu těchto akcí musí město uhradit ze svého rozpočtu a zbytek bude možné hradit z dotace. Počítáme s tím, že obě akce bychom mohli provést během letošního roku,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast dotací Monika Štayrová.

Ochranný nátěr kostela sv. Mikuláše bude prováděn vůbec poprvé. „Podle nejnovějších poznatků péče o dřevěnou architekturu by tento nátěr měl přispět k prodloužení životnosti šindele. Proveden nemohl být ihned, ale až několik let po položení nových šindelů,“ vysvětlil vedoucí odboru památkové péče Jan Falta.

Přislíbené finance může město využít pouze na renovaci památek ve vlastnictví města, které se nacházejí v městské památkové rezervaci nebo v městské památkové zóně.