Přítomné čekala kilometrová trať, na které museli ukázat svoji zručnost. Jezdilo se na čas, vyhrál nejrychlejší.