Je to ale pouze jedno z prvních kol rekonstrukce, jež by měla být definitivně dokončena na konci roku.