V rámci kraje působí jeden mobilní odběrový tým. V něm se střídají hasiči, kteří jsou kvalifikovanými zdravotnickými záchranáři s odpovídajícím vzděláním. Dále tým doplňuje řidič - asistent.

Posádka využívá při práci předepsané ochranné prostředky. Hasiči jsou oděni do jednorázového protichemického oděvu a dále využívají respirátor společně s ochrannými brýlemi.