.O budíček se svědomitě postarala kastelánka hradu Ivana Matyková. Asi dvacet spáčů pod širým nebem a ve stanech mělo zázemí v hradním muzeu.

Tradiční táboření přilákalo na zříceninu spoustu návštěvníků. Z třemošnické základní školy se vydaly na zříceninu hradu děti z přírodovědného kroužku doprovázené učitelkou Evou Čermákovou. Na nádvoří se seznámily s historií hradu Lichnice a nadšeně se zapojily do zábavných doprovodných akcí. Jednu z nich nim poskytl každoroční účastník zimního táboření František Bárta z nasavrcké správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory, který zájemce o prohlídku sklepení informoval o zvířecích „nocležnících. “V hradním sklepení spí jedenáct vrápenců malých, netopýr černý, ušatý a velký. Celkem se tu zazimovalo dvacet kusů,“ informoval Bárta.

V sobotu dopoledne se na nádvoří hradu dostavili členové občanského sdružení Patriot z Pardubic. Klub vojáků v záloze předvedl ukázky vojenských zbraní, které si kluci a holčičky měli možnost sahat a také si vystřelit. Děti soutěžily i v hodu granátem.

V sobotu po poledni se zimní táborníci se přestěhovali do místního hostince pod hradem, kde se bavili u písniček s kytarou a vzpomínek na minulé ročníky nocování na hradě Lichnici.

PAVEL KALINA