Záchranáři zde trénují postup při hromadném neštěstí, jako je třídění raněných a následný odsun do zdravotních zařízení. Stejně tak využívá polygon letecká záchraná služba například k tréninku speciálních činností, při kterých je zapotřebí lezeckých technik. Záchranáři se díky polygonu můžou připravovat na situce tak, jako by byly téměř reálné.

Součástí polygonu je také simulace bytu, kde je možné si vyzkoušet scénáře resuscitace ve stíněných protorách, či manipulaci s raněnými v automobilu.