Svůj um představili na hradeckém nábřeží například mečíři, skláři, řezbáři nebo kosíkáři. U vybraných řemeslníků si navíc s jejich pomocí mohl kdokoliv dané řemeslo vyzkoušet. Velké hloučky diváků se scházely u sokolníků nebo u sklářské huti, kde řemeslník vyfoukával skleněné sošky přímo před zraky diváků.