V Bělči nad Orllicí se o víkendu konaly závody psích spřežení, které přilákaly mushery z různých koutů republiky. Závodilo se v různých kategoriích na mírně zvlněném terénu a širokých lesních cestách.