„Severské husy mají specifické denní rituály a tak místa, kde se husy během dne pasou či tráví odpočinek, mohou být i značně vzdálena od jejich nocovišť. Například husy polní a běločelé, které se shromažďují na písnících Oplatil na Pardubicku, se pasou v okolí obcí Praskačka či Obědovice na Hradecku, popřípadě zaletují až na Kolínsko," říká Lukáš Kadava z východočeské pobočky České společnosti ornitologické a dodává: „Doposud byla na husy vyhlášená jižní Moravy zejména v okolí Nových Mlýnů. Zdá se, že východní Čechy začínají být pro husy skutečně zajímavým místem pro zimování. Tuto domněnku potvrzuje i pozorování dvou hus malých v průběhu prosince 2014. Tato husa byla na tomto území  zjištěna po dlouhých 28 letech."

Husy by se do svého hnízdiště za polárním kruhem měly vrátit na konci února nebo začátkem března.