Poté vojáci pokračovali do Velichovek, kde se účastní sobotních oslav 70. výročí osvobození republiky. Cílem mise Velichovky bylo doručit kapitulaci podepsanou 7. května 1945 v Remeši polnímu maršálu Ferdinandu Schörnerovi, který velel armádě Střed.