„Odhad hovoří až o130tisících,“ uvedl náměstek primátora Martin Soukup. Problém je podle něho vtom, že tento počet lidí ve městě fyzicky sice žije, ale zároveň ne. Nejsou zde totiž přihlášeni ktrvalému pobytu. Stávající legislativa je ktomu nenutí a město nemá páky, jak je přimět tento krok udělat. Tito lidé přitom okrádají ostatní obyvatele města. Produkují odpad, který musí město odvážet, využívají dotovanou městskou hromadnou dopravu a další služby krajského města, ale na jejich úhradě se přitom nepodílejí. „Když porovnáme na jedné straně výpadek příjmů města jejich nepřihlášením kpobytu a na druhé straně náklady, jsou to řádově stamiliony,“ prohlásil Martin Soukup. Nápravu může podle něho přinést jedině změna legislativy.

Pozitivní skutečností však je, že Hradci Králové se podařilo výrazně zpomalit úbytek obyvatel. „Před třemi čtyřmi lety to byly tisíce lidí, které změsta ročně odcházely,“ řekl primátor Otakar Divíšek.

Povzbudivé podle něho je, že lidé si tady kupují byty a pravděpodobně se ipřihlašují ktrvalému bydlení. Podle radnice je to kromě jiného také výsledek propagační kampaně nazvané Vaše dobrá adresa, která měla do města přivést nové a udržet stávající obyvatele. Hradec jejím prostřednictvím informoval iostávající masivní bytové výstavbě a možnostech bydlení. Kampaň, která přišla na 1,9milionu korun, radnice proto považuje za úspěšnou.