Obyvatelé Kuklen si dlouhodobě stěžují na nedostatek zeleně a relaxačních zón. Nyní jim svítá na lepší časy. Radnice uvažuje o vytvoření parku naproti Základní škole Kukleny.

V lokalitě na levé straně Malého labského náhonu je možné spatřit řadu živočichů
a obyvatelé místo považují 
za malé Kuklenské Benátky.

Právě spojením myšlenky zvelebení náhonu, jeho zpřístupnění a vybudování  parků jako korálků na niti může dojít ke vzniku jedinečné relaxační zelené plochy v samém centru Kuklen, po které Kukleňáci tolik volají.

„Záměrem odboru hlavního architekta bylo zadat dokumentaci na revitalizaci náhonu v rozsahu od křižovatky ulic Pražská a Kalendova přes bývalý mlýn na Temešváru až po plačický písník, kde by mohla v budoucnu vzniknout příměstská relaxační zóna,“ vysvětlil úmysl magistrátu Jindřich Vedlich, náměstek primátora pro investice.

Město by chtělo zónu zpřístupnit nejen pěším, ale také cyklistům. Vyhovovat by mohla i místní základní škole a mateřským školám.

„Na tělocvik máme hřiště, ale určitě by park využívaly školní družiny i děti z mateřské školy, takže s nápadem vybudování parku souhlasím,“ řekl Hradeckému deníku Pavel Habelka, ředitel ZŠ Kukleny.

Projekt revitalizace Malého labského náhonu radnice zařadí do nového územního plánu, který bude platný po roce 2015. Nicméně část parku by mohla být hotova dříve. „Věříme, že pokud se seženou finanční prostředky, bude možné upravit veřejná prostranství do dvou let,“ dodal Jindřich Vedlich.