Slavnostní událost sledoval sál plný pedagogů ze všech školských zařízení, které zřizuje město Hradec Králové. Ocenění předával náměstek primátora pro oblast školství Martin Hanousek.

Celkem bylo oceněno 14 učitelů z mateřských, základních i uměleckkých škol. Ceny převzali: Jana Belková z MŠ Sluníčko, Jaroslava Bímová ze ZŠ v Malšově Lhotě, Marek Bělohlávek ze ZUŠ Střezina, Monika Kalinová ze ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Jindra Koberová ze ZŠ a MŠ Kukleny, Miroslav Macej ze ZUŠ Habrmanova, Jitka Marečková ze ZŠ a MŠ Úprkova, Iva Neslová ze ZŠ Štefánikova, Iva Petrová ze ZŠ Bezručova, Milada Podalová ze ZŠ SNP, Irena Prokešová z MŠ Pohádka, Ivana Rozkošová z MŠ Lužická, Světla Štěpánková z MŠ Slatina a Ondřej Tykva ze ZŠ Sever.