Prestižní ocenění získal Tomáš Smutný minulý týden za svou vědeckou práci týkající se enzymů a jejich podílu na metabolismu léčiv. V silné konkurenci desítek účastníků obsadil druhé místo.

Vítězní studenti si mezi sebou rozdělili finanční odměnu ve výši 100 tisíc korun a především získali možnost vycestovat na měsíční stáž do Francie. Zde budou působit ve špičkově vybavené laboratoři a prohlubovat si tak dále své znalosti.

V čem spatřujete největší přínos soutěže a co pro Vás konečně ocenění znamená?
Největší přínos soutěže spatřuji v tom, že umožňujeme mladým lidem vycestovat mimo Českou republiku. Zároveň jsem se prostřednictvím soutěže mohl ukázat veřejnosti, kolegům a rovněž jsem si procvičil schopnost prezentovat svá data. Práci jsem obhajoval 
v anglickém jazyce, což také kvituji.

Jaký věhlas má Cena Sanofi v tuzemsku a v zahraničí?
V Čechách je poměrně známá a je o ni mezi studenty doktorandského studia zájem. Soutěž má svůj věhlas 
i ve světě farmacie. Počet účastníků se pohybuje v řádech desítek. Účastnili se ji 
i kolegové z předcházejících ročníků naší fakulty v dobách svého studia.

Jak vysoká byla kvalita prací, které byly do soutěže dodány?
Kvantita účastníků Ceny Sanofi nikterak nesnižuje kvalitu soutěže, ba naopak vyvíjí na přihlášené studenty tlak dodat co možná nejlepší práci. Zvláště proto, že se v drtivé většině případů jedná o shrnutí několikaleté práce. Přihlášené práce byly velice kvalitní a přínosné. Shrnuje to práci kolegů za čtyři až pět let, přičemž každý z nich má za sebou alespoň jednu publikaci v odborných časopisech. Má práce reflektuje mou činnost za celých pět studia, přičemž poslední část prezentace byla věnována i mé zahraniční práci. Působil jsem v laboratoři na univerzitě v Helsinkách, přičemž si této šance nesmírně vážím. Zjistil jsem, jakým způsobem funguje věda v zahraničí. Ocenil jsem i možnost žít po delší dobu mimo Čechy.

Jak se těšíte na slíbenou 
zahraniční stáž ve Francii?
Na stáž se velice těším, avšak měla by trvat pouze měsíc, což je velice krátká doba. Se svým školitelem tedy jednáme o tom, zda-li by bylo možné, aby stáž byla delší. V takovém případě by ji pravděpodobně nefinancovala společnost Sanofi, tudíž se snažíme najít i potřebné finanční zdroje.

Ocenění jste přijal z rukou držitele Nobelovy ceny za chemii. Jaký to byl pocit?
Je milé vidět vědeckou hvězdou, kterou uznáváte. Na nějaké povídání ale nebyl čas, pouze jsme si podali ruce.

Radek Kozel