Akce se zúčastnilo osm desítek odborníků. Vedle tuzemských odchranářů nechyběli ani experti z Polska a Slovenska. Ve Vojenské zotavovně Bedřichov si dvacet odborníků z řad institucí zabývající se problematikou lesního ekosystému, čestní hosté a zhruba třicet pracovníků Správy KRNAP vyslechlo přednášky profesorů z vysokých škol, pracovníků z národních parků, chráněných krajinných oblastí a ministerstva životního prostředí. Přednášející se zaměřili na přírodní procesy, imise a její následky, větrné kalamity, kůrovce a další témata související s ochranou přírody.

Exkurze na závěr

Třídenní program zakončila sobotní exkurze s výkladem ve třetí zóně národního parku. První stanoviště bylo na jižním svahu Liščí hory ve výšce 1100 metrů nad mořem. Účastníci hovořili o využívání přírodních procesů v krajině, při kterých se skladba dřevin postupně mění. „Lesáci i návštěvníci si budou muset zvyknout na různé druhy stromů a jiný pohled do lesa. Znamená to, že kromě smrků porostou na území Krkonošského národního parku jeřáby, buky, břízy, jívy nebo jedle. Lesy zůstanou ve stavu, jak v nich ‚pracuje‘ příroda bez zásahu člověka,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Účastníci exkureze nějteré zajímavé lokality také navštívili. Jedním z účastníků akce byl rovnž profesor Josef Fanta z Univerzity Amsterodam, který v Krkonoších rozjížděl projekt nizozemské Nadace Face. Cílem projektu byly v letech 1992 až 2000 obnovy imisemi poškozených horských lesů. (jt)