Beseda o právech zvířat a aktivitách ochránců probíhala v neformálním duchu nad kávou a čajem. Účastníci se mimo jiné zabývali i tím, jaké aktivity by v tomto směru mohli na území Královéhradeckého kraje vytvářet.

Setkání se konalo pod patronátem organizace Obraz, která působí na celém území České republiky a dlouhodobě se zasazuje například o zákaz kožešinových farem či psích množíren.