Z Hradecka

Posvětí Hradečáci nový pivovar?: „Prvně uvařeným pivem si chceme s Hradečáky ťuknout příští rok na podzim. Ale záleží na tom, jak se lidé rozhodnou 
v referendu," říkají dva nadšenci Jakub Petera 
a Matěj Miro, které spolu svedla nejenom náhoda, ale také společné lásky. Ta 
k zlatavému moku 
a k Hradci Králové.

Reakce k územnímu plánu se shodují: Magistrát města obdržel do konce června téměř tisíc připomínek a námitek k návrhu nového Územního plánu Hradce Králové. Většina podání se shoduje v několika důležitých tématech. Jedná se například o zastavitelnost v městské části Roudnička, kde část podání podporuje rozvoj lokality 
a další část je proti němu, dále se několik reakcí věnuje rozšíření Koutníkovy ulice či ulice Za Škodovkou.

Ze sportu

Zbývá měsíc. Kulhavý už ladí jenom detaily: Těšte se! Bude to závod jako břitva. Přesně za měsíc se elitní český biker Jaroslav Kulhavý požene v Riu za obhajobou olympijského prvenství z Londýna. Na přivítání z před čtyř let, kdy ho v domovském Ústí nosili na rukou a vítali jako boha, nikdy nezapomene. Jaké si dává šance, že si to zopakuje?