„O této možnosti jsme v minulosti skutečně uvažovali,“ potvrdil starosta Tomáš Hubka. Tato alternativa však byla záhy smetena ze stolu, protože majitel sběrny v přilehlém domě vybudoval bytovou jednotku a požadoval stavbu protihlukové stěny. „Ta by stála přibližně pět milionů korun, což bylo nad naše možnosti,“ uvedl tehdy místostarosta Josef Daňsa. Nyní však byla verze obchvatu obchvatu opět oprášena. Na nedávném zasedání zastupitelstva vystoupil hlavní inženýr stavby Miroslav Gregor z ŘSD, který o této možnosti rovněž hovořil. „Šlo by za minimálních nákladů udělat provizorní panelovou komunikaci, která by obešla provozovnu sběrných surovin, než bude vyřešen majetkový problém,“ tvrdí Gregor, který však upozornil, že tato verze zcela jistě narazí na nepochopení majitelů sběrny.

K variantě obchvatu obchvatu se také připojuje náchodský novinář Miro Rousek, který celou kauzu bedlivě sleduje. „Je nutné vybudovat obchvat obchvatu, který po panelové cestě spojí nedokončené části obchvatu přes okraj pozemků Českých drah. Umožní tak veškerému provozu se vyhnout České Skalici a používat již hotové části obchvatu. Podle odborníků by dočasná stavba přišla na pět milionů korun,“ napsal Rousek v dopise generálnímu řediteli ŘSD Alfrédu Brunclíkovi.

Také zástupci občanského sdružení Za obchvat České Skalice ve svém dopise ministru dopravy Aleši Řebíčkovi ze dne 26. března považují objížďku provozovny sběrných surovin za nejúčinnější a rychlé řešení. „Skandalizace kauzy v médiích a občanská neposlušnost nebude jistě potřeba při rychlém, zodpovědném a jednotném přístupu ke zprovoznění obchvatu a postoji k majitelům provozovny sběrných surovin,“ dodávají ve svém dopise předseda sdružení Jaroslav Andres a jeho místopředseda Jiří Vít.

Již zítra v 17 hodin bude mít sdružení Za obchvat valnou hromadu ve školní restauraci Eurest, kde se bude o dostavbě obchvatu obšírně hovořit. „Chci přijít s návrhem, který by eliminoval případný požadavek majitelů sběrny na stavbu protihlukové stěny,“ sdělil nám poněkud tajemně starosta Tomáš Hubka.