O takřka tři tisíce klientů ve více než 20 zařízeních pro seniory se stará 2450 pracovníků.

„Proočkovanost mezi pracovníky je 58 procent, mezi 2920 klienty pak 80 procent. Proočkovanost u pracovníků se pak může odlišovat dle jednotlivých zařízení. Vzhledem k tomu, že někteří klienti či pracovníci nebyli očkování s ohledem na skutečnost, že v minulých 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19, čekáme, že proočkovanost klientů i pracovníků bude vyšší než 70 procent pracovníků a 90 procent klientů,“ říká k současné situaci náměstkyně hejtmana zodpovědná za oblast sociálních věcí Martina Berdychová.

Dodala, že se v krajských zařízeních nesetkala s větším množstvím lidí, kteří by vakcíny odmítli: „U klientů jsou důvody neproočkovanosti především zdravotní, kdy lékaři nedoporučují očkování s ohledem na možná rizika. Odmítnutých očkování je minimum. U pracovníků je procento odmítnutí z jiných než zdravotních důvodů vyšší. Důvody proč pracovníci či klienti odmítají očkování přesněji nesledujeme. Obecně se však dá říci, že je to buď z přesvědčení či z obav ze zdravotních rizik očkování.“

Jak vypadá situace celorepublikově? Čtěte zde:

Senioři v domově důchodců. Ilustrační foto
Stav v domovech seniorů se lepší. Některé problémy ale přetrvávají

Její slova potvrzuje i ředitelka největších domova pro seniory v kraji – Domovu u Biřičky Daniela Lusková.

„Z 340 klientů je v současné době oočkováno zhruba 93 procent. U zaměstnanců. Kterých máme 240, je to asi 73 procent. U klientů jsem však nezaznamenala, že by odmítli vakcínu kvůli protestu či z jiných neadekvátních důvodů. Je to hlavně kvůli jejich zdravotnímu stavu a poradě s lékařem,“ říká Daniela Lusková.

Jak podotkla, že právě Domov u Biřičky si největší vlnou nákazy prošel na sklonku roku. „Bylo to hlavně v říjnu a pak od od ledna do února. V lednu jsme však začali s očkováním a teď už věřím, že jsme z nejhoršího venku.“

Podle Martiny Berdychové přinesly minulé měsíce zajímavý pohled na fungování domovů pro seniory a obecně celou sociální sféru.

Ilustrační foto.
Nemocnice otevře další očkovací centrum
Ilustrační foto
TÉMA: Královéhradecký kraj je v očkování na bedně

„Z obav před možnou nákazou šířenou v pobytových zařízeních se zvýšil zájem rodin o využití terénních sociálních služeb. Tento trend vnímáme jako pozitivní a pokud se dlouhodobě udrží, bude mít vliv na snížení převisu poptávky po pobytových sociálních službách,“ uvádí Martina Berdychová a dodává, že v současné době je evidencích o pobyt v domovech pro seniory vedeno přibližně 2 tisíce osob. Z toho 800 pak vyžaduje nejnaléhavější péči.

„Do zájmu o pobytová zařízení se v posledních měsících promítl strach některých seniorů z možné nákazy. S ohledem na omezení ekonomiky mohly některé rodiny více pečovat v domácím prostředí a tím se opět snižoval zájem o využití pobytových zařízení,“ dodává Martina Berdychová.