Právě v těchto dnech, kdy začíná sezona dovolených, by podle lékařů neměli lidé zapomínat na potřebné očkování. „Hlavně při výjezdech do exotických zemí by se měli lidé informovat, jaké doplňkové očkování je pro ně vhodné. Podle charakteru cesty, délky pobytu a zeměpisné destinace sestavíme dospělým i dětem vakcinační plán tak, aby byly dodrženy příslušné intervaly a cestovatel odjížděl pokud možno s maximálně účinnou ochranou před infekčními onemocněními,“ uvedl Pavel Kosina z Očkovacího centra kliniky infekčních nemocí.

Nejčastěji se při výjezdech do exotických zemí očkuje proti žloutence typu A i B, břišnímu tyfu a do některých destinací je nezbytné očkování proti žluté zimnici či vzteklině.

„Je mnohem lepší nemocem předejít, než potom muset využít služeb specializovaných ambulancí infekční kliniky,“ poznamenal Pavel Kosina. Zájemci o očkování by měli přijít s dostatečným časovým předstihem před odjezdem, u méně rizikových zájezdů stačí ale i dva až tři týdny. (sir)