Mnozí o jejich činnosti nemají potuchy, ale nebýt jich, některé stopy našich předků by zmizely. Řeč je o dobrovolnících, kteří udržují a opravují historické památky v regionu. A těch, co chátrá, je tu opravdu dost. Podle dat Národního památkového ústavu (NPÚ) je na území našeho kraje na 100 historických objektů, kterým hrozí zánik. Štěstí mají ty stavby, které se dostali do rukou dobrovolníků A právě je za jejich snahu ve středu ocenilo hejtmanství.

„V našem kraji se nachází obrovské množství kulturních památek, které by bez úsilí mnoha dobrovolníků chátraly. Cena za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví vznikla proto, abychom obětavou práci jednotlivců i spolků ocenili a také zviditelnili, protože jejich práce bývá často opomíjená. Každý oceněný získá finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun,“ uvedla při předávání icenění náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

Cenu za iniciativní přístup k záchraně a obnově konkrétního objektu získal Spolek pro záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého.
Novoměstský spolek se dočkal ocenění za snahu o záchranu barokní kaple

Cenu za stavební obnovu nebo restaurování získala Eva Kočová, která koupila téměř 250 let starou chalupu v Krkonoších. Stavení, které postavili okolo roku 1780 němečtí osadníci, bylo v dezolátním stavu a před devíti lety se pod nánosy sněhu propadla ztrouchnivělá střecha. Majitelka se roubenku rozhodla zrekonstruovat a maximálně zachovat původní stavební technologie a materiály. „Museli jsme kompletně rekonstruovat krov, vybourat plynosilikátové tvárnice, kterými původní majitelé nahrazovali roubení. Když jsme pokládali nové podlahy, zachovali jsme původní takzvané provětrávané podlahy a vyměnili jsme deštění – venkovní obklad chalupy. Interiér už máme téměř hotový, nyní nás čekají terénní úpravy,“ uvedla Eva Kočová. V této podkategorii hodnotila porota také město Opočno za rekonstrukci barokní kostnice v areálu Mariánského kostelíku a Miroslava Zajíce za obnovu roubené chalupy v Kyjích na Jičínsku.

Cenu za iniciativní přístup k záchraně a obnově konkrétního objektu získal Spolek pro záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého. „O tuto nádhernou barokní kapli se staral celý život náš děda, a když jsem se do Nového Města přiženil, tak i já se svou manželkou. Dělám to už 45 let,“ uvedl Luděk Hojný, předseda občanského sdružení, které si dalo za cíl kapli zachránit.

Setkání u kaple sv. Isidora.
FOTO: Spolek Isidor se o kapli stará. Letošní setkání bylo zvlášť půvabné

Církevní svatostánek v restituci získal v 90. letech Josef Marian Bartoň-Dobenín. V roce 2018 kapli koupil Spolek pro záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého. „Spolek vznikl proto, abychom kapli koupili a ta zůstala v majetku místní rodáků, kteří k ní mají vztah. Díky podpoře města se nám následně podařilo získat i interiér a nyní plánujeme její obnovu, abychom ji zachovali pro další generace a aby dál sloužila lidem,“ doplnil Luděk Hojný.

Na pomyslném druhém a třetím místě se v této kategorii umístil Spolek Isidor za opravu kaple sv. Isidora, která se nachází na Vinici v katastrálním území Brada, a Spolek přátel Markvarticka za opravu kostela sv. Jiljí a roubené chalupy čp. 29 v Markvarticích.

Královéhradecký kraj ocenil také místopředsedu spolku Sdružení pro Vízmburk Jaroslava Balcara, a to za dlouhodobou popularizační, přednáškovou a publikační činnost. Díky členům sdružení se podařilo nejen zachránit, ale také zpřístupnit veřejnosti gotický hrad, který ještě v roce 1972 ležel zapomenutý pod nánosy zeminy.

Slavnostní zpřístupnění hradu Vízmburk v Havlovicích.
Otevření Vízmburku si nenechalo ujít pět stovek lidí. Vypadá grandiózně, říkali

„V roce 2012 se nám podařilo zpracovat projektovou dokumentaci na zastřešení hradu, od té doby jsme každý rok postavili kousek a loni se provedla rozsáhlá rekonstrukce, která hrad dostala do této podoby. Vízmburk je nyní zabezpečen, ale chtěli bychom ještě zpevnit západní zeď a skálu pod ní a vybudovat částečně parkánovou hradbu, která je v současné době zničená,“ popsal Jaroslav Balcar další plány sdružení.

Porotu také zaujalo úsilí varhaníka Víta Havlíčka o obnovu varhan v Královéhradeckém kraji a Klub vojenské historie Náchod za rekonstrukci a provozování běloveského pevnostního skanzenu na Náchodsku.