„Jedním z takových mýtů je, že odbory jsou nepřátelé zaměstnavatelů. Ale ve skutečnosti tomu tak není," uvedla Iva Řezníčková z konfederace odborových svazů. Návštěvníkům odborářského stanu byla k dispozici bezplatná pracovně – právní poradna.

„Nejčastější dotazy, které nám lidé pokládají, se týkají skončení pracovního poměru, ale mnoho se jich týká například dluhu zaměstnavatele na mzdě," říká Tomáš Palla z Regionálního poradenského centra pro zaměstnance. Překvapivě často se však prý lidé ptají i na to, jak založit vlastní odbory.

David Rozsíval