„Po očištění bude následovat konzervace sochy mikrokrystalickým voskem,“ uvedla konzervátorka Andrea Černá. Socha bude následně navrácena do průčelí budovy muzea.

Socha vyrobená ze slitiny mědi, zinku a cínu znázorňuje mladíka osvobozujícího se z těsného krunýře, který představuje sevření města josefínskými hradbami.