Odborníci diskutovali o stavu a dynamice lesních porostů a možnostech, jak získat kvalitní informace, které lesníkům pomohou co nejlépe spravovat často nejzachovalejší lesy v Česku. Konference se konala pod záštitou ministra životního prostředí Tomáše Chalupy. Správa Krkonošského národního parku ji pořádala jako svůj příspěvek k Mezinárodnímu roku lesů.

„V hospodářské úpravě lesů stojíme na křižovatce s volbou, zda se budeme držet tradičních postupů, či progresivně zvolíme metody založené na komplexnějším pohledu na les jako ekosystém,“ komentoval akci tiskový mluvčí národního parku Radek Drahný a dodal, že Mezinárodní rok lesů je příležitostí k hledání společného postupu. Takového, který bude vyhovovat požadavkům orgánů spravujících lesy ve zvláště chráněných územích, případně bude využitelný i v širším okruhu správců a vlastníků lesů.

„Setkání odborníků diskutujících nad předloženými tématy představuje naději na nalezení společného řešení,“ dodal Radek Drahný.

„V Krkonoších se v minulosti lesy proměnily několikrát a poslední změny, jak všichni doufáme, jsou právě určovány zejména snahou dosáhnout bohaté struktury zdejších lesů. Postupnými kroky dochází k posílení stability lesních porostů, rozvoji biodiverzity a podpory přirozených procesů,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Jak ale měřit úspěšnost našich postupů, jak si ověřit, zda zvolené metody v péči o lesní ekosystémy jsou ty správné? Jsou opravdu úspěšné? Postačí nám k tomu klasické zjištění stavu lesa nebo je nutné využít moderní statistické metody? To vše jsou otázky, na které jsme se na konferenci snažili hledat odpověď,“ dodal ředitel Hřebačka.