Na vině nelibých pachů je zdejší kanalizace, která je však v mnohých případech jen parodií na svoji funkci. To potvrzuje i první muž místního obecního úřadu Michal Derner.

Akce Z

„V osmdesátých letech minulého století tu byla v akci Z ve spolupráci s místním zemědělským družstvem vybudována obecní kanalizace. Do ní bylo svedeno prakticky vše. Avšak chybí tu právě čistička. Dešťová voda i všechny splašky tak končí povětšinou v Melounce, nebo v jiných potocích našich místních částí. Tedy v Rozběřicích, Lípě, Bříze, Chlumu i Rosnicích," uvedl Michal Derner a dodal, že první úvahy o redukci všestarských splašků a jejich odvodu do Čistírny odpadních vod (ČOV) se objevily v roce 2004, kdy se tehdejší zastupitelstvo rozhodlo „střediskovou obec" odkanalizovat a propojit se s ČOV v Hradci Králové. „Tehdy bylo vypracováno několik variant, ale kamenem úrazu se nakonec ukázal problém s pozemky: tedy jak „dojít" s kanalizací až do Svobodných Dvorů. Tento projekt tak nakonec o čtyři roky později skončil, i když se hledalo ještě několik nakonec neúspěšných řešení," uvedl starosta Všestar.

Dvě varianty

V roce 2009 zastupitelstvo zadalo zpracovat další dvě varianty. Jedna, která se líbila i nynějšímu starostovi Michalu Dernerovi, počítala s tím, že by na území obce vznikly tři ČOV. Jedna by sloužila pro Všestary, Rozběřice a Rosnice, druhá by obsloužila Lípu a Chlum a Bříza by měla samostatnou čističku.

Druhá varianta přidělovala všem spádovým obcím čističku jedinou s tím, že z Lípy, Chlumu a Břízy by byla splašková voda do Všestar přiváděna výtlakem.

„Od začátku jsme se přikláněli k decentralizovaným čistírnám. Bohužel z hlediska jak legislativního, tak i vhodnosti toků, se nám tato varianta nepodařila prosadit. Zkrátka nebylo by kam vodu vypouštět. Zůstala tak varianta centrální čistírny ve Všestarech," informoval první muž obecního úřadu.

Přes územní rozhodnutí a stavební povolení se nakonec obec dostala do situace, kdy projekt počítá s odkanalizováním pěti částí, zatím bez Chlumu. Čistá voda by poté plynula ve Všestarech do Melounky.

Problém však nastal při žádosti dotaci na stavbu.

Kam s nimi?

Ministerstvo životního prostředí, respektive ministerstvo zemědělství, sice tituly na tyto stavby vypsalo, ale ani jeden z nich nebyl pro Všestary vhodný.

„Nastala paradoxní situace, kdy jeden titul byl vypsaný pro obce nad dva tisíce obyvatel a druhý pro obce do tisíce obyvatel. A my jich máme sedmnáct set. Ze začátku se nám zdál schůdnější dotační titul pro obce nad dva tisíce obyvatel, ale bohužel ani tam jsme neuspěli," uvedl Michal Derner.  Vloni na podzim se však objevila další, podle starosty snad konečně schůdná výzva. I do ní se obec zapojila a nyní čeká na odpověď.

„Pevně věříme tomu, že na konci května nám přijde dopis, ve kterém bude stát, že jsou pro nás připravené peníze," uvedl starosta s tím, že uvažovaná dotace by se měla pohybovat na úrovni 105 milionů korun a měla by pokrýt více jak polovinu díla.

Podle rozpočtu v projektu by totiž kanalizace a ČOV měla, i s náklady z minulosti, stát přes 190 milionů korun. A i když má obec v rezervě několik milionů korun připravených na výstavbu, rozhodně ji nepokryjí celou.

„Je to docela darda. A i když máme z minulých let něco naspořeno, a jsme připraveni během výstavby přispět řádově 25 milionů korun, tak stejně zbytek vychází na nějakých pětašedesát milionů. To znamená, že na dokončení si budeme muset půjčit a zastupitelstvo bude muset rozhodnout o přijetí úvěru," posteskl si starosta, který však doufá, že část prostředků, zhruba 10 milionů korun, pokryje i finanční injekce z krajského úřadu, který výstavbu a obnovu vodohospodářských děl podporuje, a část prostředků se ušetří při soutěži.

Na opravy bude

„Zatím se pohybujeme v cenách rozpočtových. Ale asi všichni ví, že se při soutěži dá cena ještě snížit. Podle odborníků na podobné stavby by tak cena mohla klesnout asi o deset procent," míní Michal Derner, který tak vidí rozptyl uvažované výše úvěru mezi 46 až 65 miliony korun.

„Budeme rádi, když to bude co nejmíň, ale i tak to bude zásah do našeho rozpočtu," uvedl Michal Derner s poukazem na to, že to však nebude pro obec likvidační. „Jen se budeme muset trošku uskromnit. Ale že by obec zašla na úbytě, to ne. Určitě zbude jak na opravy, tak na investice," dodal starosta, který i při splácení případného úvěru počítá s „přebytkem" kolem šesti milionů korun ročně.

Konečné rozhodnutí o dotování stavby však bude mít zastupitelstvo. Aby však mohlo rozhodovat, musí být úspěšná jak žádost o dotaci, tak i další kroky spojené s vysoutěžením zhotovitele díla ve výběrovém řízení.

„Doufám, že jasno budeme mít v květnu, kdy by se také mohlo rozjet výběrové řízení. To však nebudeme dělat sami, je to dost velká zakázka, ale necháme to na administrátorovi," uvedl starosta Michal Derner, jež doufá, že by, i s případnými odvoláními ve výběrovém řízení, mohly práce na ČOV na pozemku nedaleko místního nádraží, začít letos na podzim.

Souběžně by pak probíhaly práce na všestarské kanalizaci. Celé dílo by podle hrubých odhadů mělo být hotovo do čtyř let. „Návrh harmonogramu počítá s tím, že začneme v roce 2016 ve Všestarech. V roce 2018 by měly být hotovy Rosnice a Rozběřice a v roce 2019 Lípa a Bříza," doplnil informace starosta.

Peníze na přípojku

Podle něj záměr úřadu vesměs obyvatelé vítají. „Mnoho obyvatel má žumpu, někdo má septik. V tom lepším případě pak vlastní čističku. Ale co si budeme povídat, stejně většina splašků asi míří přímo do Melounky. Musím však dodat, že část obyvatel s připojením na novou kanalizaci v minulosti váhala. Tedy do doby, kdy nebyla přípojka kanalizace součástí uznatelných nákladů. V takovém případě by si od hranice svého pozemku musel každý tuto přípojku sám uhradit," řekl starosta a dodal, že takové náklady nyní pro obyvatele Všestar a přilehlých obcí nehrozí.

Všestarské zastupitelstvo totiž rozhodlo, že tyto přípojky lidem zaplatí. „Dotační titul,  ve kterém o dotaci nyní žádáme, má totiž jiné podmínky, než tituly předešlé a přípojku jako uznatelný náklad uznává, přesto větší část nákladů na přípojky ponese obec" dodal starosta.