Rada rodičů svolala na úterý 23. září večer do sokolovny v Krčíně veřejné shromáždění, na které pozvala rodiče, učitele, zástupce novoměstské radnice i samotného ředitele. Cílem bylo už podruhé vyzvat ředitele školy Františka Netušila, aby odstoupil. Do sokolovny přišlo 350 nespokojených rodičů, učitelů i žáků. Ředitel nepřišel a nedostavila se ani jeho zástupkyně.

Výtky vůči řediteli přednesla jako první předsedkyně Rady rodičů Marie Petruželková, jež kritizovala jeho způsob jednání s učiteli, který způsobuje odchody kvalitních pedagogů. „Ředitel je nahrazuje čerstvými absolventy vysokých škol. Tito učitelé ale musí někde začít a vždy bylo zvykem, že je zaučovali kolegové s praxí a předávali jim zkušenosti. Tady ovšem hrozí, že tato přirozená štafeta bude přerušena. Nechceme, aby to tak dopadlo,“ sdělila své obavy Petruželková. Pan ředitel se také vyjádřil, že učitelé, kterým se nechce pracovat mohou odejít. „My ale víme, že do doby, než se stal ředitelem, pracovali všichni výborně a rádi,“ uzavřela Petruželková.

Rebelující rodiče i učitele podpořili dopisem také rodiče žáků ze Základní školy Hrochův Týnec na Chrudimsku. Podle dopisu, který adresovali všem občanům Nového Města nad Metují, působil František Netušil jako ředitel i v jejich škole. To, jak jednal se žáky a učiteli, je přimělo sepsat v červnu 2006 petici, ve které žádali jeho odstoupení. „Proběhla kontrola České školní inspekce, při které se zjistilo, že v některých bodech byla naše stížnost oprávněná, v některých neprokazatelná a v některých neoprávněná. Ať už byl důvod rezignace pana ředitele jakýkoli, jsme rádi, že odstoupil,“ napsali rodiče v dopise.

Také v Základní škole v Krčíně, kde s ředitelem Netušilem bojují rodiče a učitelé právě teď, vznikla petice žádající jeho rezignaci. Je už v pořadí druhá a žádá opět jediné: „Odejděte! Nechceme, aby jste řídil naši školu.“ „Chování a jednání pana ředitele vzbuzuje nedůvěru, jeho výhrůžky vytvářejí napjatou atmosféru,“ píše se v petici. Toto klima neposkytuje odpovídající podmínky pro kvalitní práci učitelů. My jako rodiče nechceme, aby situace, která po jmenování PaedDr. Františka Netušila v ZŠ Krčín nastala, negativně ovlivňovala výchovu a vzdělání našich dětí,“ píše se mimo jiné v petici. V sokolovně v Krčíně byla petice včera k dispozici všem, kteří přišli. Na místě ji podepsalo 247 lidí.

Za školství odpovídá na radnici v Novém Městě nad Metují místostarosta Petr Hable. „Máme svázané ruce. Ředitele sami odvolat nemůžeme. Musíme vyčkat, až přijde Česká školní inspekce a odhalí případné nedostatky v práci ředitele,“ sdělil místostarosta. To, že se na jednání rodičů a učitelů do krčínské sokolovny kritizovaný pedagog nedostavil, odmítl komentovat. „Asi by to tady neměl jednoduché,“ podotkl pouze místostarosta Petr Hable.


Dal jsem mu „jedničku“, řekl místostarosta Hable o nenáviděném řediteli

Nové Město nad Metují/ Sokolovna v Krčíně zažila v úterý 23. září bouřlivou diskusi na téma, jak se zbavit současného ředitele Základní školy v Krčíně Františka Netušila. Podle kritiků je totiž arogantní a hrubý a poslušnost učitelů vynucuje různými hrozbami včetně vyhazovu. „Když jsme v únoru letošního roku vybírali člověka, který kvalitně povede Základní školu v Krčíně, dal jsem panu Netušilovi „jedničku“!“ řekl na adresu nenáviděného ředitele Petr Hable, místostarosta Nového Města nad Metují. Ta věta doslova prořízla dusný vzduch sokolovny a na pár vteřin způsobila ticho v sále. Místostarosta ale pokračoval. „Těch, co byli jeho osobou nadšeni, bylo víc. Nebyl jsem sám. Za nejlepšího kandidáta ho označili všichni. Nikdo z nás tehdy nevěděl, co víme dnes. Kdyby ano, vybrali jsme jiného ředitele,“ vysvětloval svůj šokující výrok místostarosta.

Podivné výběrové řízení

Kandidátů na post ředitele Základní školy v Krčíně bylo tehdy hodně. Celkem osm. Místostarosta Petr Hable ale na setkání v sokolovně přiznal, že výběrové řízení probíhalo poněkud svérázně. Komise, ve které místostarosta Hable osobně zasedal, se totiž rozhodla, že nebude zkoumat minulost kandidátů. Nebude tedy shánět informace o jejich dřívější práci, ani sbírat reference. A to proto, že by se mezi dotazovanými mohl objevit někdo, kdo by chtěl některého z uchazečů záměrně poškodit. „Nakonec se ukázalo, že to byla chyba a vybrali jsme nesprávného kandidáta. Dnes mě to mrzí,“ zhodnotil situaci místostarosta. Jeho přiznání však ukazuje na to, že nejen postup, jaký výběrová komise zvolila, byl velmi podivný.

Informace o dřívějším působišti Františka Netušila, který několik let vykonával funkci ředitele ZŠ Hrochův Týnec, byly totiž veřejně přístupné. Stačilo se zajímat o místní tisk, který v obci vycházel. V tamním zpravodaji byla totiž v červnu 2006 otištěna petice, žádající odchod Františka Netušila. Problémem se dokonce zabývala Česká školní inspekce. Zásadní informace o jeho minulosti byly tedy přístupné.

Ředitel do sokolovny nepřišel

Ředitel školy v Krčíně František Netušil na úterní jednání v sokolovně nepřišel. A to přesto, že byl opakovaně zván jak učiteli a rodiči, kteří chtějí jeho rezignaci, tak i zřizovatelem školy, tedy radnicí města. „Debaty o vnitřních záležitostech školy nepatří do sokolovny,“ reagoval pro Deník ředitel František Netušil. „Takové věci by se měly projednávat u kulatého stolu a s lidmi, kteří jsou kompetentní. Sám budu takovou diskusi iniciovat,“ sdělil ředitel. Na dotaz, kdy se tak stane, však nechtěl odpovědět.

„Tak to jsem tedy překvapená,“ reagovala předsedkyně odborů ve škole v Krčíně Monika Nováková. „Pokud vím, tak s panem ředitelem se pokoušeli rozumně domluvit nejen rodiče a učitelé, ale také radnice města. Ovšem bezvýsledně. To, že má sám pan ředitel zájem současnou krizi řešit, slyším prvně. Ale pokud to myslí vážně, budeme jen rádi,“ poznamenala předsedkyně odborů. Prohlášením ředitele byl překvapen i místostarosta města Petr Hable. „O tom nic nevím. Faktem ale je, že jsme pana ředitele pozvali na dnešek k jednání na radnici. To byl ale náš nápad a reakce na jeho neúčast v sokolovně. On s tím nepřišel,“ komentoval situaci Hable

Odvolat ředitele bude složité

Kritikům ředitele Netušila vadí nejen jeho způsob řízení školy a celková arogance, ale také neochota seriózně jednat. Nevidí tedy jinou cestu, než jeho odvolání. Ani radnice v Novém Městě nad Metují, která je zřizovatelem školy, nemá dost kompetencí situaci řešit. Podle starostky města Bronislavy Malijovské je třeba počkat na Českou školní inspekci, která přijde do školy na konci září. Jen ta může odhalit nedostatky, na základě kterých bude případně možné ředitele odvolat,“ dodala starostka Malijovská. To, že inspekce do školy v Krčíně skutečně míří, potvrdila Deníku i ředitelka její hradecké pobočky Miluše Urbanová. „Pochopitelně klima školy i její vnitřní komunikace, bude cílem našeho šetření. Tyto věci totiž ovlivňují výchovné klima tohoto zařízení. Pokud jde o pracovně právní vztahy a výpovědi pro učitele, to už spadá do kompetence inspektorátu práce,“ uvedla Urbanová.