Jak se tedy rozhodnout? Odpověď není jednoznačná, bude třeba posuzovat každé dítě zvlášť.

Především chlapci, kterým bude šest let až v letních měsících, nebývají na školu tak dobře připraveni. Děvčata obecně dozrávají rychleji. Je plno věcí, které je třeba brát v potaz. Rozhodně na školu nestačí pouhé znalosti, školák by měl být fyzicky vybaven, rozumově, důležitá je složka emocionálně-sociální a pracovní. Poradit mohou učitelky z mateřské školy.

Ty znají vaše dítě velmi dobře, mají možnost nejen porovnání s vrstevníky, ale také dokážou posoudit, jak se váš předškolák individuálně vyvíjí. Další kompetentní osobou je dětský lékař, který se podílí na posouzení převážně v oblasti fyzické. Pediatr doporučí odklad školní docházky, je-li vaše dítě fyzicky oslabené, dlouhodobě nemocné či zdravotně handicapované.

Také Pedagogicko-psychologická poradna velmi fundovaně posoudí na základě testů školní zralosti, zda je dítě už na školu připravené.

Pokud se tedy rodiče shodnou s učitelkou z mateřské školy, že ještě dítě není připraveno, přesto je nutné dojít k zápis a tuto skutečnost oznámit. Paní učitelky z prvního stupně rodičům věnují a také dokážou mnohé odhalit.

Je nutné vyplnit žádost o odkladu školní docházky. Než ředitel vydá rozhodnutí, je nutné dodat doporučující zprávu buď od dětského lékaře nebo z pedagogicko-psychologické poradny. O rok později se již nemusí znovu k zápisu a dítě je automaticky zapsáno do první třídy v následujícím školním roce.
Zodpovědné rozhodnutí, zda má či nemá dítě nastoupit do školy je rozhodující pro další úspěšnost dítěte. (red)