Osm pytlů zmizelo z příkopů u silnice z Nechanic na Hrádek, šest od vozovky z města na Lubno.

„U silnic se válelo úplně všechno. Od PET lahví, obalů od olejů, plastových kanystrů, papírů a dalších věcí až po celé pytle s odpadem. Ty tam určitě vyhodil někdo z auta,“ řekl ředitel DD v Nechanicích Luboš Holeček.

V podobných aktivitách hodlá nechanické zařízení pro děti a mládež pokračovat i nadále.