Včera došlo na místním politickém kolbišti k ostré kolizi. Zastupitelský klub ODS reagoval na mediální výstupy člena koalice a náměstka primátora Leoše Kučery (Doma v Hradci). „Ve snaze odvést pozornost od vlastních dlouhodobě neřešených problémů, souvisejících s jeho manažerským selháním jako ředitele artkina Centrál, napadá bývalé vedení města a populisticky je kriminalizuje,“ prohlásila ODS. Představitelům pravicové strany vadí i další fakta.

„S překvapením konstatujeme, že do voleb kandidoval s vědomím utajených dluhů a problémy občanského sdružení Pro Centrál začal řešit až jako náměstek primátora na upozornění koalice,“ dodala ODS. Ta hrozí dokonce odchodem z koalice, pokud Leoš Kučera nevyvodí z této situace osobní odpovědnost. Ten odstoupit nehodlá a včera se omluvil za své výroky v Parlamentních listech.

„V tlaku posledních dní, kdy je otázka potíží Centrálu spojována se mnou, a to především od kolegů z koalice, jsem se tak dopustil chyby, za kterou se Vám osobně, i zmiňovaným členům vaší strany omlouvám. Věřím, že lepší oboustranná komunikace i v případě podobných záležitostí podobným nepříjemnostem předejde,“ řekl náměstek primátora Leoš Kučera. Hlavním cílem podle něj zůstává udržení středopravé koalice. Občanské sdružení, jehož je Leoš Kučera místopředsedou, provozuje zadlužené kino Centrál, kde výše manka dosahuje částky přes půl druhého milionu korun.

„Seděli jsme nad tím v koalici. Záležitost vyvolala velký rozruch. Čekáme na výsledek auditu kina Centrál. Ten by měl být do týdne,“ uzavřel hradecký primátor Zdeněk Fink.

Dopis oblastnímu sdružení ODS Hradec Králové (adresovaný Pavlu Staňkovi a Janu Michálkovi):

Vážený pane poslanče, vážený pane předsedo,

Přijměte prosím mou omluvu za nepříliš šťastný výrok pro Parlamentní listy. Redaktorka Čechová , která tvrdila, že coby původem z Karlových Varů nezná hradecké politické prostředí, chtěla navrhnout některé ze zástupců stran koalice, kteří by se k věci i třeba kriticky mohly vyjádřit. Proto také byla pasáž uvozena větou Na „ztracené miliony v kině CENTRÁL se zeptejte“… To, že ji použije přímo do článku my v tu chvíli nedošlo neboť s obsahem textu nesouvisí.

V tlaku posledních dní, kdy je otázka potíží Centrálu spojována se mnou, a to především od kolegů z koalice, jsem se tak dopustil chyby za kterou se Vám osobně, i zmiňovaným členům vaší strany omlouvám. Věřím, že lepší oboustranná komunikace i v případě podobných záležitostí podobným nepříjemnostem předejde. Z mojí strany pro to udělám maximum. Hlavním cílem je vedle týmové spolupráce i udržení středopravé koalice jejíž zrození ,jak sám dobře víte, nebylo jednoduché a i přes časté rozdíly v názorech je v současnosti jedinou rozumnou cestou pro Hradec Králové.

Děkuji za případné potvrzení přijetí mé omluvy

S pozdravem

Leoš Kučera, v.r.

V Hradci Králové 6. 9. 2011
Tisková zpráva klubu zastupitelů ODS v Hradci Králové 6. 9. 2011:

Zastupitelský klub ODS reaguje na mediální výstupy člena koalice a náměstka primátora Leoše Kučery. Ve snaze odvést pozornost od vlastních dlouhodobě neřešených problémů, souvisejících s jeho manažerským selháním jako ředitele Artkina Centrál, napadá bývalé vedení města a populisticky jej kriminalizuje.

ODS vždy podporovala činnost kina Centrál a tehdejší náměstek pro kulturu Martin Soukup byl u samého začátku jeho fungování. Z tohoto důvodu nechápeme současný postoj Leoše Kučery, který se v minulosti nikdy nezmínil o problémech s nárůstem nákladů či s poklesem návštěvnosti. S překvapením konstatujeme, že do voleb kandidoval s vědomím utajených dluhů a problémy občanského sdružení Pro Centrál začal řešit až jako náměstek primátora na upozornění koalice.

Členům ODS leží na srdci další osud kina Centrál a budeme podporovat taková řešení, která povedou k jeho zachování.

Z výše uvedených důvodu je pro ODS nepřijatelné další setrvání Leoše Kučery ve funkci náměstka primátora a člena Rady města. ODS nadále při respektování koaliční smlouvy podporuje současnou koalici ve vedení města, ale v případě, že pan Kučera nevyvodí z této situace osobní odpovědnost, zváží ODS své další setrvání v koalici.

MUDr. Jan Michálek

předseda klubu zastupitelů ODS