Ne každý si může zvolit své zastupitele. Komunální volby jsou například tabu pro odsouzené za trestné činy. Zákon jim neumožňuje zvolit si své zástupce, i když jsou ze stejného volebního okrsku, kde stojí věznice. Právě tak nemohou vybrat ani senátora. Volit mohou pouze obvinění ve vazební věznici. V Hradci Králové se tak k volební urně vydá pouze jeden muž.

„Ve vazební věznici jsou tři lidé, kteří jsou z okrsku, kde je věznice a měli tak možnost volit. Využil ji však pouze jeden z nich,“ uvedl Václav Kárník z hradecké vazební věznice. Přijde za ním volební komise a odvolí přesně tak jako ostatní, své hlasy dá do obálky za plentou a vhodí je do volební urny.

Problém dostat se k volebním urnám mají i lidé, kteří jsou umístěni v nemocnicích. „Pacienti, kteří spadají do našeho volebního okrsku nás mohou kontaktovat a my jim návštěvu volebních komisařů s urnami zařídíme. Zatím se však nenašel nikdo, kdo by tuto podmínku splňoval. Lidé mají zájem, ptají se, ale bohužel ve všech případech pocházejí z jiného okrsku, takže jim tímto způsobem nemůžeme vyhovět. O tuto službu je možné zažádat až do skončení voleb,“ řekl Zděněk Chaloupka, vedoucí provozního odboru hradecké fakultní nemocnice.

Druhou možností pacientů, jak se zúčastnit voleb, je, pokud jim to tedy zdravotní stav dovoluje, využít příbuzných a nechat se do volební místnosti dovézt. „Propustky samozřejmě vystavíme,“ potvrdil Chaloupka.

V LDN seznamy voličů nezpracovávají

Podobná je situace i v hradecké léčebně dlouhodobě nemocných. „My tentokrát nezpracováváme žádné seznamy voličů. Lidem, kteří chtějí volit a příbuzní se o jejich dopravu postarají, vystavíme propustky, a pacientům, kteří jsou z našeho okrsku, můžeme zajistit návštěvu komise, máme však jen dva a ti nemají zájem,“ odpověděla Zdena Václavíková, vrchní sestra léčebny.

V Domově důchodců v Hradci komisaři obejdou asi kolem dvaceti lidí. „Naše sociální pracovnice sestaví seznam těch, co chtějí volit, a předáme ho volební komisi, ostatní odvolí ve volební místnosti, která je v samotném zařízení,“ uvedla Šárka Horáková z domova důchodců.