Součástí oprav je totiž také pokládka nového vodovodního řadu v délce asi 273 metrů. „Obyvatelé domů i podnikatelé budou vždy den před plánovanou odstávkou informováni,“ řekla mluvčí společnosti Královéhradecká provozní Radka Máslová.

Náklady na výměnu vodovodu z 60. let minulého století řadem o profilu DN 200 z tvárné litiny dosáhnou pět milionů korun.