Na řadu přijdou také výměny oken


Ředitelství silnic a dálnic dokonce hrozí, že některé silnice v úsecích, kde jsou překračovány hlukové limity, zavře! Problém by mohl nastat tam, kde nemají od hygieniků výjimky. „V poslední době, kdy nám leckde končí časově omezené výjimky k provozování silnic, kdy se nám ze státního rozpočtu nedostává financí na průběžné řešení situace, nám nezbývá než se seriózně zabývat myšlenkou, že bychom tyto úseky museli zcela zavřít,“ uvedl generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík.

Ředitel hradecké správy ŘSD Marek Novotný tvrdí, že na Hradecku nic podobného nehrozí. Silničáři už získali výjimky na všechny dotčené úseky. „Průběžně to řešíme. Vloni jsme například udělali první etapu výstavby protihlukových stěn v Okružní ulici, letos bude zahájena druhá etapa. Ta bude ale náročnější a skončí až v příštím roce. Předpokládané náklady se pohybují řádově kolem 100 milionů korun,“ uvedl Novotný. Cílem prací je zmírnit negativní dopad dopravy na domy podél nadjezdu nad Pospíšilovou třídou až ke křižovatce Buzulucká. V tomto úseku budou stěny oboustranné a půjde téměř o tunel. Dalším opatřením vedoucím ke splnění hlukových limitů je v Hradci například oprava povrchu ulice M. D. Rettigové a výměna oken v domech okolo silnice. Nová okna v létě dostanou také některé domy v Novém Městě, kam je svedena nákladní doprava z dálnice.

ŘSD upozorňuje, že problémem je, že výstavbu protihlukových zařízení u dálnic a silnic I. třídy platí pouze stát. Podle mluvčí Martiny Vápeníkové přitom jde o peníze, které by jinak mohly být použity například na opravy cest.

„To, že takto velkorysé chování státu fakticky nelze financovat, nikoho nezajímá a není snaha tento neúnosný stav legislativně řešit. V případě nových staveb je tato problematika řešena především výstavbou protihlukových stěn. Nicméně u staré hlukové zátěže jsme povinni během pár let vyřešit všechny úseky z dob například Marie Terezie,“ stěžuje si Brunclík.