Sdělil to předseda sdružení Patriot CZ Jan Králík. Tomu odmítli minulý týden zastupitelé Králík vystoupit v diskusi s návrhem, aby bylo vůdci sudetských Němců v prvorepublikovém Československu Konrádu Henleinovi odňato čestné občanství města.

Jan Králík inicioval diskusi o čestném občanství Konráda Henleina neúspěšně již v létě, podruhé odmítli zastupitelé zařadit na program jednání návrh na udělování a odnímání čestných občanství města minulé pondělí, neboť by šlo o "přepisování historie". Předsedovi sdružení neumožnili vystoupit s jeho příspěvkem, neboť má trvalé bydliště v Prachaticích. "Z ústavního hlediska je ustanovení, že na jednání zastupitelstva může vystoupit jen obyvatel města nebo vlastník nemovitosti v obci, neudržitelné. Trvalý pobyt má jen evidenční charakter, spíše by mělo jít o vztah k místu a regionu. Na jednání moc občanů nechodí, a když někdo přijde a chce se vyjádřit, měl by k tomu dostat prostor," uvedl Králík. Do budoucna chce trvalé bydliště v Králíkách získat.

Čestné občanství udělily Králíky Henleinovi při jeho návštěvě města 9. května 1939. Sdružení Patriot CZ chce na pomoc při odnětí čestného občanství Henleinovi získat poslance a senátory za Pardubický kraj a oslovilo také Český svaz bojovníků za svobodu. "Naší snahou není měnit historii, která se změnit nedá. Můžeme se z ní ale poučit a vyjádřit k ní postoj. Mělo by zůstat zaznamenáno, kdy se stal Henlein čestným občanem, případně jaké bylo složení zastupitelstva, každý si asi vzpomene, jaká to byla doba. Čestné občanství by mu ale mělo být odňato, překvapuje mne, že po tolika letech se tomu nikdo nevěnoval," uvedl Králík. V současném zastupitelstvu vůli ke změně nevidí, pokud se mu představitele města nepodaří přesvědčit, chce s návrhem znovu přijít po příštích komunálních volbách.

Sdružení Patriot CZ se ve veřejném životě Králík značně angažuje. Ve městě pořádalo již čtyři recesistická setkání osob jménem Králík. "Králíky se tím výrazně zviditelnily a přijela tam řada celebrit, které by se tam jinak těžko dostaly," řekl Králík. Kromě toho sdružení také podpořilo králický karneval, organizovalo zájezd Králíků do Králík, na prosinec plánuje žákovský halový turnaj a do budoucna připravuje projekt Králický cestovní pas.