Most uzavřen: most ev. č. 32722–001, most ev. č. 32722–002, silnice III/32722  u obce  Pamětník, okr. Hradec Králové
Platnost: do 31. 10. 2019.

Uzavřeno: ulice Zamenhofova (mezi ul. Puškinova a Gočárovou tř.),Hradec Králové (stavební práce v prostoru a okolí parkoviště).
Platnost: do 21. 12. 2016.

Město: Hradec Králové
Úsek: Pražská třída obousměrně mezi Páleneckou a Kalendovou ul.,
uzavřeno pro těžká nákladní vozidla nad 3,5 t; práce na údržbě mostu, oprava mostku přes Labský náhon
Doba platnosti: do 30. 9. 2015

Město: Hradec Králové
Úsek: Kalendova na křižovatce Pražská třída: uzavřeno,  oprava mostku přes Labský náhon
Doba platnosti: do 30. 9. 2015

Město: Hradec Králové
Úsek: Luční na křiž. Jižní: uzavřeno, práce na inženýrských sítích. Objízdná trasa vedena ul. Bří Štefanů, Kladská a V. Nejedlého
Doba platnosti: do 26. 7. 2015

Město: Hradec Králové
Úsek: Slezská obousměrně mezi Jižní a Slavíčkovou ulicí: uzavřeno, práce na inženýrských sítích. Objízdná trasa je vedena ulicemi Bratří Štefanů, Kladská a Víta Nejedlého
Doba platnosti: do 26. 7. 2015

Město: Hradec Králové
Úsek: Jižní obousměrně mezi Třebechovickou a Slezskou ulicí: uzavřeno, práce na inženýrských sítích. Objízdná trasa je vedena ulicemi Bratří Štefanů, Kladská a Víta Nejedlého
Doba platnosti: do 26. 7. 2015

Město: Hradec Králové
Úsek: Písečná obousměrně mezi Fučíkovou a Moravskou ul.:  uzavřeno, práce na inženýrských sítích. Objízdná trasa ulicí Fučíkova, F. Halase a Moravská
Doba platnosti: do 28. 6. 2015

Komunikace: II/327
Úsek: Chlumec nad Cidlinou -Pražská/ Sadová v obou směrech Podhorní Újezd záp.
Místo: v oblasti Smidary
uzavřeno, oprava mostu ev. č. 327-026 přes řeku Cidlinu. Objízdná trasa pro vozy do 3,5 t po silnici III. tř. přes Chotělice. Objízdná trasa pro vozy nad 3,5 t  po sil. II/280, II/326, II/328 přes Nový Bydžov, Milovice, Jičíněves a Slavhostice
Doba platnosti: do 31. 8. 2015

Komunikace: III/29912
Úsek: Hradec Králové směr Předměřice nad Labem
Místo: v Předměřicích n. L.,
práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden pruh, v ulici Průmyslová. Vozovka zjednosměrněna.
Doba platnosti: do 31. 7. 2015

Komunikace: III/29912
Úsek: Předměřice n. L. směr Hradec Králové
Místo:  Předměřice n. L.,
uzavřeno, práce na inženýrských sítích, v ulici Průmyslová, mezi ul. Obránců míru a U Náhona. Vozovka zjednosměrněna. Objízdná trasa vedena ul. Obránců míru
Doba platnosti: do 31. 7. 2015

Komunikace: I/31
Úsek: Hradec Králové – Sokolská/ Brněnská směr Hradec Král. – Labský most
Místo: Hradec Králové mezi ulicemi  Brněnská a Víta Nejedlého: práce na mostu, jeden jízdní pruh uzavřen, z důvodu převedení provozu z protisměru. Rekonstrukce Orlického mostu ev. č. 31-003.1 přes řeku Orlici,  v ulici Gočárův okruh, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh
Doba platnosti: do 30. 9. 2015

Komunikace: I/31
Úsek: Hradec Králové – Labský most směr Hradec Králové – Sokolská/ Brněnská
Místo: Hradec Králové mezi ulicemi Víta Nejedlého a  Brněnská: uzavřeno, práce na údržbě mostu, rekonstrukce Orlického mostu ev. č. 31-003.1 přes řeku Orlice, v ul. Gočárův okruh, provoz převeden do protisměru
Doba platnosti: do 30. 9. 2015

(zdroj: ÚAMK)