Pakliže ano, nechápu jako i ostatní občané "politiku" či konání v neprospěch společnosti, nemyslím zajisté VIP. Děkuji."

Odpověď:
"Vážená paní, vím, že jste rozhořčená záměrem firmy Thyssen vstoupit do lokality Březhradu. Odpovídám znovu - tento pozemek je územním plánem určen pro obdobnou činnost, jakou se zabývá tato firma."