Dobročinný běh se opět setkal s velkým zájmem běžecké i široké veřejnosti, vybralo se téměř čtyři sta tisíc korun. Finanční dar klinika použije na nadstandardní léčbu rakoviny prsu. Běh proti rakovině pořádala královéhradecká společnost Kingspan. Minulý ročník vynesl přes tři sta tisíc korun a byl použit na nákup aplikátoru pro léčbu nádorů děložního čípku. Příští rok závodníci poběží 7. října.

Michaela Horynová