V úterýv redakci Hradeckého deníku odpovídal při on–line rozhovoru na otázky, které mu položili čtenáři.

Jak jste se dostal ke své práci? Zajímalo vás náboženství a kultury již v mládí? (Vláďa)
Od dětství jsem byl vášnivý čtenář knih o historii, toužil jsem porozumět vývoji lidské společnosti, jak a proč funguje. K tomu se od šestnácti, kdy člověk hledá otázky přesnější i v náboženství, připojil tento zájem, který mě vedl ke studiu sociálních, církevních a náboženských dějin. Jsem vděčný, že se můžu živit tím, co mě fascinuje a zajímá.

Jak se principiálně díváte na termín svatá válka? (Olga)
To je samozřejmě selhání každého náboženství. Kromě duchovní války proti démonům ve vlastním srdci neexistuje svatá válka. Křesťané byli dlouho pacifisté, tento termín se objevil až pozdě při obraně křesťanské společnosti proti muslimům a hlavně křížové výpravy. Ale i tehdy se to kritizovalo, a nakonec se tento koncept zcela odmítl. Papež Jan Pavel II. tak přímo vyznal vinu za tento omyl.

Jak závažný problém spatřujete ve stěhování muslimů do evropských zemí? (Alexandr)
Muslimská imigrace je považována za závažný problém v řadě západoevropských zemích. Francouzský prezident i německá kancléřka mluví o ztroskotání konceptu multikulturní společnosti. Příčina je zjevná. Velká část muslimských imigrantů se odmítá přizpůsobit normám evropské společnosti, kterou považuje morálně a hodnotově méněcennou, ba dokonce bezbožnou v porovnání s islámem. V některých městech se vytváří rozsáhlá ghetta a čtvrti, kde už státní autority ztratily moc zasahovat, tamní obyvatelstvo neumí francouzsky či německy. Evropu v této věci čeká ještě velká diskuze a pravděpodobně střety. A to nemluvím o vysoké porodnosti muslimských žen, která budí strach, že muslimové početně převálcují původní evropské obyvatelstvo. Ale vývoj je otevřený a nemusí to skončit naplněním katastrofických scénářů.

Jaký máte názor na zákaz nošení burek v západních zemích? (Petr)
Tady bych velmi rozlišoval, o jaký typ ženské pokrývky hlavy jde. Většinou to ale není nařízení islámu, ale jde o staré kulturní a etnické tradice, které nejsou dány v pravém slova smyslu nábožensky. Zakazovat burky jako náboženský symbol pokládám za nešťastné. Islámské ženy, které je nechtějí nosit, se mohou v Evropě emancipovat bez státní restrikce. Ale typy pokrývky hlavy, které nutí ženy zahalovat i tvář, by stát zakázat mohl a snad i měl. V evropské tradici je pravidlo, že se ve veřejném prostoru pohybují lidé s odkrytou tváří, a tohle je pravidlo, ze kterého bych neslevoval. Tady by tolerance byla falešný ústupek.

Jaký máte názor na muslimskou nepřizpůsobivost a odmítání mnohých západních pravidel? Nemělo by to být tak, že pokud žiji v nějaké zemi, přijímám její normy a pravidla? (Petr)
Oni je odmítají, protože je považují za méněcenná, a chtějí se držet svých tradic. Souhlasím. Pokud je pro život v dané společnosti z důvodu svědomí nepřijatelný, tak mohu odejít nebo se pokusit změnit tato pravidla, ale striktně demokratickou cestou. Základní pravidla soužití a normy chování bych jako imigrant měl akceptovat. Ostatně, proč bych si jinak takovou zemi vybral?

Jak je to v současné době s právem šaría? Snaží se mezinárodní organizace o nějakou intervenci - a jak jsou úspěšné? (Miloš)
Humanitární a lidskoprávní organizace protestují proti největším excesům, teoreticky je analyzován a kritizován. Historici náboženství odhalují jeho kulturní, etnickou a kulturní podmíněnost. Je jisté, že doslovné a striktní uplatňování je neslučitelné s moderním standardem lidských práv.

Myslíte si, že by nám třeba v Egyptě či Saúdské Arábii povolili postavit kostel? Nejsem odborník, ale myslím si, že by to vzbudilo hodně velkou nevoli a výsledkem by bylo minimálně nepovolení kostela. Proč bychom jim tedy měli u nás ustupovat? (hrkol)
V Egyptě by to možné bylo, tam kostely stojí, ale v Saúdské Arábii a jinde by to možné nebylo, tam není možné ani jinak veřejně projevovat odlišné náboženské smyšlení. Opět typicky předmoderní smyšlení: islám je jediné pravé náboženství. Proč tolerovat omyl a lež či méně dokonalé náboženství, což jsou všechny ostatní. Rozumějte, oni to myslí dobře, chtějí vás spasit, proto vám chtějí vnutit svou jedině pravou víru.

Dokážete popsat základní, zásadní a primární rozdíly v mentalitě a smýšlení Muslima a Evropana? (Luboš)
Zkusím to: pro většinu muslimů je náboženství základní osa jejich života, která řídí a určuje to ostatní. Náboženství je něco, pro co stojí za to žít a umírat. Pro většinu Evropanů je náboženství záležitost minulosti, nebo jen jednou z oblastí jejich života.

Mění se nějakým způsobem role ženy v islámské společnosti? (Jiřina)
Mění. V minulých dnech proběhly zprávy, jak bojují o právo řídit auto v Saúdské Arábii. Podobné procesy probíhají napříč islámským světem. Jde to pomalu, ale ani v Evropě se ženská emancipace neodehrála během jednoho století.

Jaké předměty jsou na oboru transkulturní komunikace? (svoboda)
Spolu s kolegy se snažíme pokrýt celé spektrum studium člověka v jeho kulturních, náboženských a sociálních vazbách. Z předmětů jen zmíním studium rodinných forem, mezináboženského dialogu, střed kultur a civilizací, bioetické otázky v transkulturní perspektivě. Etika migrace či válečného konfliktu.

Všechny odpovědi Tomáše Petráčka si můžete přečíst ZDE!