Otázky určené Otakaru Divíškovi bylo lze vkládat přímo do aktivního okna od 9.30 hodin.
 
Královéhradecký primátor usedl k redakčnímu počítači v 10.30 hodin.
 
Přenos měl podle plánu trvat jednu hodinu. Protože prostřednictvím stránky vložili čtenáři velké množství otázek, nastavil primátor Divíšek dobu ještě o půl hodinu, pak jej již povinnosti a denní plán volaly na jiné místo. Ani přesto se na všechny dotazy nedostalo.
 
Okruh dotazů nebyl vymezen.
 
Žádná ze vložených otázek nebo názorů neodporovaly zásadám slušnosti.
 
Redakce děkuje čtenářům za zájem o možnost hovořit s primátorem statutárního města.

close zoom_in
close zoom_in