V dobách minulého režimu si prošel základní vojenskou službou, perzekucí kvůli své víře a dva roky prožil ve věznici v Plzni – Bory. „Pro povolání kněze jsem se rozhodl již ve čtrnácti letech,“ říká.

1. Jaké vánoční tradice jsou mu nejbližší?
2. Co si myslí o svátcích ve stylu Santa Clause?
3. Jaké plány má a co ho čeká v příštím roce?


Biskup Duka odpovídal na čtenářské otázky ve čtvrtek 17. prosince od 11 do 12.30 hodin.

Při on–line rozhovoru Hradeckého deníku se nevyhýbal ani ožehavému tématu homosexuality a prozradil, jak vidí Santu Clause či dědu Mráze.

Co si myslíte o homosexualitě. Také věříte té hlouposti, že je to nemoc, která se dá léčit a nemá se před ní ustupovat? (crox)

Nevěřím. Ale chtěl bych říci, že tato otázka patří spíše do oblasti opravdových odborníků, kterým já nejsem. Ovšem ze zkušenosti, kdy jsem se setkal s lidmi této orientace, jako byla armáda, vězení či zpovědní praxe, si myslím, že zde je zapotřebí také si uvědomit, že se nejedná vždy o neměnnou a čistě biologickou orientaci, ale také má zde svůj vliv dětství a další faktory. Upozornil bych rád na studie Ericha Fromma. Postoj církve vyjadřuje katechismus, který s úctou přijímá každého člověka, k vlastní praxi se vyjadřuje negativně, ale neznamená to, že pouze odsuzuje.

Slyšel jsem, že jste vážným kandidátem na post kardinála. Je to pravda? (Milan Chaloupka)

Já též jsem se to dozvěděl, ale nemohu vám odpovědět, kdo se stane pražským arcibiskupem. Rozhodnutí o tom již nyní leží v rukou papeže Benedikta XVI.

Když vidím postavu Santy Clause šplhat po fasádách domů, říkám si, kam dali lidé rozum? Co říkáte amerikanizaci českých Vánoc? (Martin Vaněk)

Vánoční dárky v našich krajích střední Evropy nosí od počátku novověku Ježíšek. V jiných zemích je to Svatý Mikuláš, který se posunul do vánočního období, čili Santa Claus. Ten chodil ve své době trochu jinak oblečený než v beranici a kožíšku, protože žil na území Turecka. Víme, že některým chybí děda Mráz, což nebyl nikdo jiný než americký Santa Claus, který vstoupil do komunistické strany v Sovětském svazu. To byl způsob, jak V. I. Lenin chtěl potlačit Ježíškovy Vánoce v bývalém carském Rusku. (celá odpověď na webu)

Přibližte prosím, jak prožíváte Vánoce a Štědrý večer. (Petr Svačina)

Vánoce trávím podobně jako celá česká společnost, která vyrostla v křesťanské tradici. Kdy asi od počátku 20. století se štědrovečerní večeře sjednotila na kapra a bramborový salát. Tuto večeři prožívám spolu se svými spolupracovníky a pozvanými hosty – především s těmi, kteří jsou osamoceni. Bývá nás u stolu kolem pětadvaceti.

Proč faráři nenosí kalhoty? A co se nosí pod šaty? Trenky, slipy, nebo punčochy? (L. Slánský)

Mohl byste tutéž otázku položit soudcům, co nosí pod talárem, či univerzitním profesorům? Jistěže nosíme to, co ostatní muži.

Jak je to ve vaší církvi s celibátem? Musí se dodržovat? Než jste se stal biskupem, prožil jste „světský život“ v partnerství? (Janys)

Znám život v zasvěcení určitému ideálu či povinnosti, a to jak u vědců, badatelů či vojáků, kteří opustili své rodiny, aby splnili svůj úkol ve prospěch společnosti a národa. Totéž platí o umělcích. Neznamená to ani bezcitnost, ani pohrdání přátelstvím a láskou. Je to určitá forma života, při které já a ti, co se zavázali dobrovolně k tomuto zákonu celibátu, dáváme všechny své síly do služby, kterou považujeme za službu Bohu a člověka. Jsme tedy svobodni. Svoboda, jak jsme ji měli možnost poznat, je také i náročná a vyžaduje zodpovědnost. Na druhou část otázky mohu odpovědět, že jsem se rozhodl pro toto povolání ve 14 letech. To je také důvod, proč můžu říci, že světský život v partnerství jsem nepoznal.