Jaké služby Laxus svým klientům nabízí? (Hana)
Nabízíme v podstatě několik typů služeb. Provozujeme kontaktní centra, terénní programy, ambulantní centra a drogové služby ve vězení. Kromě poradenství a ambulantní léčby pro uživatele drog a jejich blízké (partnery, rodiny…) nabízíme i řadu dalších služeb: výměnné programy pro nitrožilní uživatele, zprostředkování léčby, pomoc s jejím zařízením, hygienický servis apod. Obrátit se na nás může v podstatě kdokoliv, kdo má problém se závislostí nebo užíváním návykových látek, ať se jedná přímo o uživatele, jeho rodinu, partnera, člověka, který se v souvislosti s užíváním drog dostal do konfliktu se zákonem. Kompletní nabídku našich služeb naleznete na www.laxus.cz.

Kde se drogově závislí léčí? Musí při léčbě splnit některé podmínky, nebo mohou odejít a přijít kdykoliv? (Ivana)
Drogově závislí mají v případě zájmu o léčbu několik možností: někdo se léčí ambulantně (dochází na pravidelná setkání se sociálním pracovníkem, terapeutem například do našich ambulantních center), pro někoho je vhodná ústavní „nemocniční“ léčba a někdo zamíří do terapeutické komunity. Každému se snažíme zajistit tu léčbu, která je pro něj vhodná a kde bude mít nejvíce šancí se ze závislosti vyléčit. Co se týče podmínek, je nutné jich nejčastěji splnit hned několik: např. docházet před zahájením léčby na motivační trénink, poradenství, mít v pořádku doklady (OP, pojištění), být zaregistrován na úřadu práce, prokázat, že mám o léčbu opravdu zájem. Některé léčebny nebo komunity chtějí např. životopis, zdůvodnění, proč má člověk o léčbu zájem apod. Na všech těchto věcech pracujeme před nástupem do léčby s každým, kdo o to požádá. Přijít a odejít kdykoliv je samozřejmě možné, ale pokud klient přijde pozdě hned první den, je velká šance, že léčbu pro nespolehlivost nenastoupí. Pokud odejde předčasně v průběhu, je jeho návrat do léčby vždy pečlivě zvažován.

S jakou věkovou skupinou drogově závislých se nejčastěji setkáváte? Mladší ročníky nebo i starší? (Jiří)
Spektrum našich klientů je poměrně široké - setkáváme se jak s lidmi kolem osmnácti, tak i s dospělými kolem 45 let. Průměrný věk našich klientů, kteří užívají drogy, je kolem 26 let. Dá se říci, že je rok od roku o něco vyšší, což vnímáme pozitivně.

Není pro vaše terénní pracovníky riziko, že se stanou sami závislí na drogách. Stalo se to někdy? (pája)
Dobrý den, riziko tu samozřejmě je a stát se to může. Nemyslím si ale, že by to riziko bylo nějak zvlášť velké. Přece jen pracovníci v terénu (ale i na jiných pozicích), mají každý den negativní důsledky užívání drog před očima. Navíc se snažíme přijímat takové zaměstnance, kteří mají v této oblasti jasno a během jejich profesní kariéry se tomuto riziku samozřejmě věnujeme a snažíme se ho eliminovat.

Myslíte, že je prevence dostatečná nebo spíš dobře koncipovaná. Lze v moderní společnosti obecně drogy vymýtit? (Jan)
Myslím, že systém v České republice je na relativně dobré úrovni. Odpovídá tomu například promořenost infekčními chorobami (hepatitidy, HIV), která je nižší než v zemích východní Evropy, nebo relativně konstantní počet problémových uživatelů. Myslím si, že drogy ve společnosti vymýtit nelze - vhodnými intervencemi a strategiemi lze ovšem výrazně ovlivnit poptávku a nabídku. Drogy tu ale zřejmě budou vždy.

Souhlasíte s tím, že je marihuana pomyslnou lávkou k tvrdým drogám? Co rozhoduje v mysli člověka, zda se vydá ještě dál? (Luboš)
S tvrzením, že marihuana je lávkou k tvrdým drogám, nesouhlasím. Myslím, že dříve, než s marihuanou, se mladý člověk setká s tabákem a alkoholem. Což jsou legální drogy, které mají svá nezanedbatelná rizika. Myslím, že ačkoliv marihuana může být nebezpečná, tak se její vliv (resp. škodlivý potenciál, vedoucí člověka k tvrdším drogám) někdy přeceňuje. Kuřáků a závislých na alkoholu je mnohonásobně víc.

Mohl byste mi zkusit vysvětlit, proč mám ze svých daní platit vaši organizaci a další různé podobné? Nikdo kolem mě nikdy drogy nebral a nemyslím si, že je to celkově až tak velký problém. (Nefeťák)
Odpověď je jednoduchá. Je to ekonomické. Kdybychom měli ze svých daní platit léčbu, stálo by nás to mnohem více. Když si vezmeme roční rozpočet hypotetického terénního programu nebo k-centra, např. ve výši 2 500 000 korun, tak je to částka, která zhruba pokryje náklady na léčbu pěti osob infikovaných žloutenkou typu C. Ono zařízení ale za 2 500 000 korun zabezpečí roční servis pro cca 300 osob, které se díky tomu nenakazí a budou mít výrazně větší šanci na změnu svého životního stylu. Až se vyléčí, začnou pracovat, platit daně. To se v případě, že se o ně nepostaráme, velice pravděpodobně nestane.

Všechny odpovědi Lukáše Gilányiho si můžete přečíst ZDE!