Více než hodinu odpovídal ředitel hradeckého úřadu práce Martin Horák na dotazy čtenářů při on–line rozhovoru. Zde přinášíme některé z odpovědí.

Byl jste vy sám někdy nezaměstnaný na úřadě práce a pobíral jste podporu? (Jiří Hv.)
Ano, po absolvování školy jsem byl několik měsíců veden v evidenci a pobíral podporu, takže se dokážu docela dobře vžít do situace uchazečů o zaměstnání.

Setkáváte se někdy s vydíráním nebo nevhodným chováním osob méně přizpůsobivých? (Jindra)
Pokud to chápu dobře, ptáte se, zda osoby méně přizpůsobivé se při jednání se mnou chovají nevhodně. Jako mezi všemi lidmi i v této skupině se najdou hulváti, ale i slušní lidé. Nazákladě své zkušenosti rozhodně nesouhlasím s nějakou paušalizací jen na základě příslušnosti do určité skupiny. Ale odpověď na vaši otázku je ano.

Proč úřad nepohlídá, aby nezaměstnaní nepracovali načerno? Je to tak obvyklá praxe, ve svém okolí znám za ta léta skutečně desítky lidí, kteří jsou takzvaně evidovaní na úřadu práce, tedy za ně stát platí zdravotní a sociální pojištění, ale oni i několik let blahobytně přežívají, protože pracují načerno. Proč není úředníkům divné, z čeho ten člověk vlastně žije? (Beran)
Práce načerno opravdu je problém. Z našeho hlediska mádvě stránky, a to černou práci uchazečů o zaměstnání a nelegální práci cizinců. Bohužel možnost prokázat výkon nelegální práce je omezená, už s ohledem na pracovněprávní legislativu, která umožňuje práci na základě ústně uzavřených dohod, a dále s ohledemna zákon o zaměstnanosti, který umožňuje, aby si uchazeč o zaměstnání legálně přivydělal. Zjišťování černé práce přímo na pracovištích je pak vázáno především na kapacitu kontroly, která je omezená. Kté poslední větě – žijemev demokratické společnosti, kde občan nemusí prokazovat, jakým způsobem zajišťuje svoje potřeby. Není ani žádná databáze, kde by bylo možné sledovat příjmy a výdaje, takže pouze při velkém utrácení si může okolí všimnout, že něco není v pořádku.

Jak byste řešil nezaměstnanost Romů? Já vím, že to nemůžete rozlišovat podle barvy kůže, ale je fakt, že z Romů pracuje jen málokdo. Je to jejich povahou, zvyky? (Libor)
K příslušníkům této menšiny je opravdu třeba přistupovat specificky. Podmínkou pro vyřešení jejich problémů je maximální znalost jejich kultury a sociálních vazeb. Například Romovéjsou zmé zkušenosti často velmi pracovití lidé, ale platí to pouze pro specifické typy činností. Velmi neradi se svazují různými administrativními omezeními, smlouvami. To vše jsou specifika, která je při výběru zaměstnání nutno respektovat.

Z jakého důvodu diskriminujete obyčejné lidi před Romy? (Lukáš)
Úřad práce přistupuje ke všem klientům naprosto stejně, bez ohledu na příslušnost k sociální či jiné menšině.

Kompletní rozhovor naleznete v sekci Zprávy v rubrice On_line rozhovory.