Vzhledem k vymezenému času on - line rozhovoru se poslanci Vlasákovi nepodařilo odpověď na všechny zaslané dotazy. V nejbližších dnech bude výběr otázek a odpovědí zveřejněn v "papírovém" Hradeckém deníku a úplný výčet na stránkách www.hradecky.denik.cz.


OLDŘICH VLASÁK,

poslanec Evropského parlamentu, výkonný prezident CEMR, předseda Svazu měst a obcí ČR, zastupitel města Hradec Králové
Oldřich Vlasák je konzervativním politikem, který pevně věří, že rozvoj samosprávné demokracie je základní podmínkou prosperity státu. Toto přesvědčení vychází jak z jeho profesní kariéry odborníka na životní prostředí a management, tak z jeho úspěšného působení v komunální politice.
Oldřich Vlasák se narodil 26. 11. 1955 v Hradci Králové, kde žije dodnes. Po absolvování matematicko-fyzikální větve gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové pokračoval ve studiu na Strojní fakultě ČVUT - katedře techniky a prostředí v Praze, které v roce 1980 úspěšně ukončil.

Nejprve pracoval ve výzkumu jako odborník v oblasti životního prostředí. Při své práci ve Výzkumném ústavu potravinářské a chladicí techniky i v Kovoprojektě Praha uplatnil několik patentů a mnoho zlepšovacích návrhů.

Následně působil jako manažer v soukromém sektoru. Vyjednal vstup dvou zahraničních společností Marius Pedersen a BWM do spolupráce měst Hradce Králové a Pardubic při moderním způsobu nakládání s odpady - zřízení první řízené skládky v regionu. Jako ředitel společnosti East Bohemian Airport dosáhl otevření vojenského letiště civilnímu provozu s více než 800 lety a 10 000 odbavenými pasažéry ročně. Oldřich Vlasák absolvoval několik odborných stáží ve Velké Británii, Německu, Dánsku a USA. Zveřejnil řadu článků a statí v odborných časopisech, spolupodílel se na několika specializovaných publikacích.

Své zkušenosti manažera v soukromém sektoru se rozhodl uplatnit v komunální politice. V roce 1994 byl jako kandidát za Občanskou demokratickou stranu zvolen do Zastupitelstva Hradce Králové a stal se členem Rady města. Od roku 1998 byl jeho primátorem. Jako primátor přeměnil se svým týmem Hradec Králové v město plné zeleně příjemné pro každodenní život, kde se rozvíjí turistický ruch a kde se pořádají kongresy. Město dokázalo přilákat zahraniční investory, udržet nízkou nezaměstnanost a snížit kriminalitu.

více na

www.vlasak.net