Vítaným pomocníkem se pro lékaře 
z Porodnické a gynekologické kliniky FN HK stal robotický systém daVinci, jenž si v pátek a ve středu odbyl premiéru při prvních gynekologických operacích. Jednalo se o první operace svého druhu ve východočeském regionu.

Robotický systém slouží 
v nemocnici již od ledna letošního roku, avšak doposud byl využíván pouze 
k urologickým a chirurgickým výkonům. Stroj lékaři využili při zákrocích, během nichž odstranili dělohu kvůli nádorovému onemocnění. Právě pro nádorová onemocnění dělohy lze přístroj v gynekologii využívat.

Systém daVinci simuluje pohyby lidských rukou, zatímco operatér sedí u ovládací konzole a za pomoci trojrozměrné obrazovky s desetinásobným zvětšením a joysticků provádí vlastní výkon v těle pacienta.

Třetinová velikost jizvy

„Při robotické operaci 
je zajištěna vysoká přesnost, neboť je vyloučeno chvění lidských rukou. Dále jsou eliminována veškerá potenciální nádorová ložiska. Oproti klasické operaci 
je zkrácena operační doba, což se týká i následné hospitalizace, a to o dva 
až pět dní. Výhodou je rovněž menší trauma organismu. Pacientky ocení i skutečnost, že po zákroku zůstane zhruba třetinová jizva ve srovnání s klasickou operací," vyzdvihuje přednosti nového přístroje vedoucí robotického centra Pavel Kopecký.

Faktorem limitujícím širší využití robota jsou vysoké finanční náklady, které musí následně hradit pojišťovny. Ty se při klasické operaci pohybují v řádech tisíců korun, během robotického zákroku se však vyšplhají až na 120 000 korun. Robotické cesty se tedy využívá především v případech, kdy jsou očekávány možné komplikace. Vedení nemocnice předpokládá, že ročně lékaři provedou 40 až 50 operací.

Personál využívající robotického systému musel projít složitým zaškolením. „Probíhalo několikaměsíční školení, které bylo zakončeno jakýmsi přezkoušením 
ve Štrasburku. Zde si operatéři z celého světa vyzkoušeli i zákrok na zvířeti," poodkrývá Pavel Kopecký.

Zatímco žena operovaná v minulém týdnu nemocnici již opustila, Olga Dvořáková, která zákrok podstoupila ve středu je ještě v péči lékařů. „Pro robotickou operaci jsem se rozhodla na základě doporučení lékařů a jsem ráda, že jsem tak učinila. Třebaže se jednalo o náročnou operaci, cítím se dobře a brzy půjdu domů," pochvaluje si svůj zákrok pacientka.

Radek Kozel